Artikels door of over Andries Gryffroy

Door Andries Gryffroy op 6 december 2018, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Als het van Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy afhangt, kunnen bewoners van appartementsgebouwen binnenkort ook gebruik maken van zonneënergie. Hij wil de financiële en juridische drempels wegwerken om energie te delen binnen eenzelfde bouweenheid. “Zo geven we een nieuwe stimulans voor meer …

Door Andries Gryffroy op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Sociaal kwetsbare groepen investeren steeds minder in energiebesparing. Ze maken minder gebruik van maatregelen die speciaal voor hen zijn uitgewerkt, zoals energiescans en sociale energiepremies. Nochtans kunnen die maatregelen de sociaal kwetsbare groepen helpen om hun energiefactuur naar omlaag …

Door Andries Gryffroy, Bart Nevens op 1 februari 2018, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Het RESCert-certificaat, dat sinds 1 juli 2017 verplicht is voor installateurs van onder meer warmtepompen en zonneboilers, moet voorlopig opgeschort worden. Er zijn immers nog te veel knelpunten. Dat vinden Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy en Bart Nevens. “Niet alleen levert de huidige …

Door Andries Gryffroy, Bert Wollants op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Binnenkort moet er een energiepact op tafel liggen dat bepaalt hoe ons land de komende jaren en decennia met energie zal omspringen. Als het van de N-VA afhangt, speelt hernieuwbare energie daarin een belangrijke rol. Maar ook al is kernenergie een eindig verhaal, we kunnen er de komende jaren niet …

Door Andries Gryffroy op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

De energiemarkt in Vlaanderen moet dringend hervormd worden. Daarbij volstaat het niet om de productie van hernieuwbare energie op te drijven en digitale elektriciteitsmeters te installeren. “Om op termijn de elektriciteitsfactuur van de Vlaming te temperen, zijn energietarieven op maat nodig”, …

Door Bert Wollants, Andries Gryffroy op 15 november 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Uit een studie van energiebeheerder Elia blijkt dat een sluiting van alle kerncentrales tegen 2025 voor een energietekort van 3.600 Megawatt zorgt. Energiespecialisten Bert Wollants en Andries Gryffroy willen daarom onderzoeken of een aantal centrales minstens tien jaar langer open kunnen blijven …