“Het heeft heel wat voeten in de aarde om de regelgeving rond groene zorginitiatieven zoals zorgboerderijen rond te krijgen”, zegt Tine van der Vloet. “Toch heeft het harde werk geloond want er werden dit jaar maar liefst 17 dergelijke initiatieven opgestart en vergund.”

Vernieuwend zorgaanbod

Verder werden ook al 21 andere zorgvormen vergund en opgestart voor personen met een beperking. Een aantal zijn zeer vernieuwend en bieden ondersteuning gekoppeld aan een horeca-aanbod, zoals Gewoon Doen in Turnhout. Bijzonder is ook het aanbod van Aditi, een nieuwe zorgaanbieder die specifiek begeleiding aanbiedt met betrekking tot seksualiteit en relaties.

Van der Vloet: “De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen bleken het bedrijvigst met telkens zes nieuwe vergunde zorgaanbieders. In de provincie Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er dit jaar telkens drie nieuwe initiatieven gestart. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er voorlopig geen nieuwe aanvragen of vergunningen.”

Gediversifieerd aanbod betekent keuzevrijheid

Van der Vloet is ook blij met de snelle en toegankelijke procedure bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor nieuwe zorgaanbieders. “Waar eerst gepland was om binnen de zes maanden een vergunning uit te reiken, blijkt dat de gemiddelde dossierverwerkingstijd slechts tien weken bedraagt.” Van der Vloet hoopt dat dit nog meer potentiële starters over de streep trekt: “Hoe groter en gediversifieerder het zorgaanbod, hoe meer keuzevrijheid mensen hebben om hun persoonsvolgend budget in te zetten.”