Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Anneleen Van Bossuyt op 23 september 2019, over deze onderwerpen: Economie

N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt wil dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat de rechten zijn van Vlaamse reizigers na het faillissement van de Britse reisorganisator Thomas Cook. "Consumentenrechten mogen geen papieren tijger zijn", meent Kamerlid Van Bossuyt, die wil dat ook Wouter Beke als …

Door Katrien Houtmeyers, Inez De Coninck op 23 september 2019, over deze onderwerpen: Confederalisme

De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Dit moet een oplossing bieden aan de tegengestelde visies binnen de huidige orde, die de goede werking ervan verlammen. Daar waar de …

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp op 20 september 2019, over deze onderwerpen: Inburgering

Als het van de N-VA afhangt, moet wie in het kader van gezinshereniging naar ons land wil komen, al in zijn herkomstland een inburgeringsattest halen. Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp dienden een wetsvoorstel daarover in. "Dit zal er ook voor zorgen dat de integratie in de maatschappij …

Door Yngvild Ingels op 20 september 2019, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Overheidsbedrijven

Alle topambtenaren moeten tweetalig zijn. Dat lijkt de evidentie zelve. Maar niet in België. Omdat 14 topambtenaren nog niet geslaagd zijn voor het verplichte taalexamen, wil minister van Ambtenarenzaken Wilmès hen uitstel geven. Kamerlid Yngvild Ingels noemt uitstel onaanvaardbaar: “Dit is een …

Door Valerie Van Peel op 19 september 2019, over deze onderwerpen: Artsen

Opnieuw laat minister van Volksgezondheid Maggie De Block passeren dat Franstalig België te veel artsen laat afstuderen. Volgens Kamerlid Valerie Van Peel zijn de Vlamingen daarvan de dupe. "Vlaanderen, al twintig jaar de enige brave leerling van de klas, betaalt de rekening van de Franstalige …

Door Tomas Roggeman op 18 september 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, NMBS

De N-VA wil van de NMBS een even klantgericht bedrijf maken als Proximus en Bpost. Daarom diende Kamerlid Tomas Roggeman een wetsvoorstel in om de spoorwegmaatschappij voor bijna de helft te verkopen. Het wetsvoorstel past in een vijfpuntenplan voor de NMBS dat de N-VA meeneemt naar de federale …