“De feiten gebeurden tijdens een wandeling in Essegem op de grens van Laken met Jette. Zes of zeven jongeren kwamen op me af. Ze begonnen dingen te roepen, dat ik hier niets te zoeken had, en me te intimideren.” Vanden Borre ging lopen, maar de belagers konden hem bijbenen. Ze probeerden de gsm af te nemen waarmee Vanden Borre het incident filmde. Dat mislukte. Vanden Borre hoopt nu dat de beelden helpen om de geweldenaars te identificeren.

Oproep om veiligheid te herstellen valt in dovemansoren

Sinds de coronacrisis en de lockdownmaatregelen zijn meer en meer Brusselse wijken en buurten helaas overgeleverd aan jongeren met criminele bedoelingen, zegt het Brussels parlementslid in een reactie. “Burgers ervaren dat de onveiligheid en spanning die ’s nachts reeds hing in vele buurten, sinds de crisis nu ook tijdens de dag hangt. Ik heb de Brusselse regering meermaals opgeroepen die buurten waar de leefbaarheid bedreigd wordt in kaart te brengen en een plan van aanpak uit te werken om de veiligheid in die buurten te herstellen. Helaas valt mijn oproep altijd in dovemansoren. De facto worden zo hele buurten no-go-zones.”

Gevoel van straffeloosheid

Dat geldt ook in het bijzonder voor vrouwen trouwens die hun bewegingsvrijheid ingeperkt zien, weet Vanden Borre. “Het gevoel van straffeloosheid dat vooral Brussel kenmerkt, moet gewoon strenger worden aangepakt door effectieve alternatieve straffen uit te werken, de betrokkenheid van ouders bij tussenkomst voor de rechtbank te verplichten en het jeugdsanctierecht daar waar het moet grondig aan te passen.”

Brussel is bevoegd voor jeugddelinquentie, maar wetgeving nog altijd niet goedgekeurd

Brussel is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor het jeugdsanctie- of jeugddelinquentierecht en meer bepaald voor de maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, de regels inzake de uithandengeving en de plaatsing in een gesloten instelling. “Twee jaar geleden werd de nieuwe wetgeving goedgekeurd, die op 1 januari 2020 in werking moest treden. Helaas is dat nog steeds niet het geval. We moeten een halt toeroepen aan het gevoel van straffeloosheid bij die jongeren zodat het gevoel van veiligheid bij de Brusselaars kan overheersen", besluit Mathias Vanden Borre.