Wouter Raskin vroeg een overzicht van de gehanteerde tolerantiemarges en quota per parket. Maar het antwoord van federaal minister Van Quickenborne verbaasde hem. “Het College van Procureurs-Generaal heeft de minister uitdrukkelijk gevraagd om de cijfers niet aan het parlement mee te delen. Dat doet bij mij de vrees ontstaan dat sommige parketten iets te verbergen hebben. Hanteren zij misschien excessief hoge marges?”

De wereld op zijn kop

Volgens het College zou de verkeersveiligheid in het gedrang komen door de cijfers publiek te maken. “Dat is de wereld op zijn kop. Het is niet het openbaar maken van die cijfers dat een gevaar vormt, maar wel het hanteren van veel te hoge marges waardoor wegpiraten al ruim boven de snelheidslimiet moeten zitten alvorens zij een boete krijgen. Dat is pas nefast voor de verkeersveiligheid”, aldus Raskin.