Het is geen uitzondering dat een strafdossier bestaat uit meer dan honderd kaften. Het kost het griffiepersoneel dan dagen, soms zelfs weken, om een dossier op papier ter beschikking te stellen terwijl het al elektronisch bestaat. Dit is een enorme verspilling van personeel en middelen. Bovendien is dit allerminst ecologisch verantwoord.

Justitie van de 21ste eeuw

Kristien Van Vaerenbergh wil deze tegenstrijdigheid dan ook wegwerken: “Justitie moet dringend de stap zetten naar de 21ste eeuw. Het behoort tot de ambitie van deze regering om alle strafdossiers op termijn volledig elektronisch te maken. Tot het zover is, willen we alvast dat de griffie geen papieren kopie meer aflevert van elektronische dossiers. Zo lossen we alvast één kafkaiaanse toestand op.”