Waarom confederalisme? Download de paper van Sander Loones en Jan Spooren

Door Sander Loones, Jan Spooren op 12 juni 2019, over deze onderwerpen: Confederalisme
Confederalisme

“Het is tijd voor Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme .” N-VA-voorzitter Bart De Wever zei het al op het jongste nieuwjaarsfeest van de N-VA. Sinds de jongste stembusgang hoor je het woord ‘confederalisme’ langs alle kanten. Vooral zogenaamde analisten en ‘watchers’ zeggen er dan nogal gemakkelijk bij dat niemand een duidelijke definitie heeft van confederalisme. Ze vergissen zich.

Gedetailleerd confederaal model

De N-VA heeft sinds jaren een gedetailleerd model voor een confederaal België. Voor wie graag wil weten wat dat nu precies inhoudt, leggen parlementsleden Sander Loones en Jan Spooren dat model uitvoerig uit in de paper Verantwoordelijkheid en solidariteit. De confederale weg naar een sterker evenwicht in onze arbeidsmarkt en Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid .

Wil van de kiezer

Verantwoordelijkheid en solidariteit is geen pamfletje voor de galerij, maar een “concreet, realistisch en gedetailleerd uitgewerkt antwoord op de wil van de kiezer in een democratisch rechtsstaat”. Kortom, een onderbouwde argumentatie voor confederalisme.

Download de paper Verantwoordelijkheid en solidariteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is