Uit het ontwerp van Financiewet voor het begrotingjaar 2022 bleek dat de financiering die de Kamer toekent aan de politieke partijen opnieuw geïndexeerd zal worden. Wim Van der Donckt ging tijdens de opmaak van zijn besparingsamendementen terug naar de bedragen van 2019. Zijn amendementen hadden voor de Kamer van de Volksvertegenwoordigers een besparing van 914.691 euro kunnen betekenen wat betreft de dotaties aan de politieke partijen en een besparing van 378.606 euro op de toelagen aan de politieke fracties. “Met stijgende verbazing worden onze amendementen om te besparen op de politiek sinds 2019 weggestemd door de paars-groene regering en dat ondanks dure beloftes van nieuwe politieke cultuur”, reageert Kamerlid Van der Donckt.

Besparen op onszelf

“In 2019 is men akkoord gegaan met een eenmalig, vast bedrag van 600.000 euro om te besparen, maar dat werd nooit uitgevoerd. Mijn wetsvoorstel wil de automatische indexering structureel afschaffen, zodat de financiering van politieke partijen geleidelijk wordt afgebouwd”, legt Van der Donckt uit. “Dit wetsvoorstel dat een besparing op onszelf en ons eigen huis betekent, ligt echter stof te vergaren gezien de meerderheid vooralsnog niet echt geïnteresseerd blijkt. Toch wens ik de Vivaldi-partijen nogmaals uit te nodigen om alsnog mijn wetsvoorstel mee goed te keuren. Het zou een logische tegemoetkoming zijn na de vele verheven uitingen over politieke vernieuwing door de regeringspartijen. Bovendien zijn er omwille van de pandemie enorme schulden aangegaan en zijn er buitengewone inspanningen gevraagd van de maatschappij. Het lijkt ons dus niet meer dan normaal dat ook de politieke partijen een navenante inspanning leveren.”