Over het ontslag van de N-VA uit de federale regering

Door N-VA op 9 december 2018, over deze onderwerpen: N-VA
Bart De Wever: “Als de premier naar Marrakesh gaat, ontslaat hij de N-VA uit de regering”

De N-VA vormt geen deel meer van de federale regering. Zondag namen de N-VA-ministers en -staatssecretarissen ontslag nadat duidelijk werd dat premier Charles Michel zou doorzetten met zijn voornemen om in Marrakesh zijn steun te betuigen aan het VN-migratiepact. Zaterdagochtend had N-VA-voorzitter Bart De Wever nog gevraagd dat België zich zou onthouden bij de stemming over het pact op 19 december in New York, maar die uitgestoken hand werd door de coalitiepartners CD&V, Open Vld en MR genegeerd. Na een ultieme ministerraad zag de N-VA zaterdag geen andere mogelijkheid meer dan het ontslag van haar ministers aan te kondigen.

Een kwestie van principes

Het verzet tegen het VN-migratiepact is voor de N-VA een kwestie van principe. De tekst van dat pact staat niet alleen haaks op onze visie op migratie, maar ook op wat de bevolking wil. Bovendien geven we met het pact de zeggenschap over ons migratiebeleid deels op en maken we onszelf afhankelijk van de interpretatie die rechters eraan zullen geven. Zoveel soevereiniteit wil de N-VA niet uit handen geven. Dat raakt de kern van onze partij, van onze overtuiging. Ons huis van de democratie staat in Brussel, niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

4,5 jaar goede samenwerking

De N-VA betreurt dat de federale regering moest vallen over het VN-migratiepact. Gedurende vier en een half jaar hebben onze ministers en staatssecretarissen goed samengewerkt met de coalitiepartners. Het bilan was ons inziens positief. We waarderen ook dat Charles Michel tot op het laatste heeft getracht zijn regering op de been te houden. Het is daarom bijzonder jammer dat de andere regeringspartners een oplossing onmogelijk hebben gemaakt. Hoe dan ook zal de N-VA niet doen alsof de afgelopen vier jaar niet bestaan hebben. De akkoorden die we in de regering-Michel I hebben gesloten, zullen we respecteren.

Respect voor democratie

Op haar beurt vraagt de N-VA dat de nieuwe Marrakesh-coalitie de democratische spelregels van dit land respecteert. Wij vragen dat de nieuwe minderheidsregering-Michel II zich aan het parlement presenteert met een regeerverklaring en voor een vertrouwensstemming.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is