Heel opvallend is de enorme spreiding in mortaliteitscijfers, van minder dan 5 procent van de opnames tot meer dan 30 procent. De ziekenhuizen met de laagste cijfers zouden echter hun ernstig zieke patiënten naar andere ziekenhuizen hebben getransfereerd, wat de laagste percentages kan verklaren. Helaas bleef het bij algemene gegevens per provincie en werd er bijvoorbeeld geen spreiding van cijfers per provincie gegeven.

Cijfers per ziekenhuis zijn nodig

Volgens Kamerlid Frieda Gijbels, namens de N-VA ook lid van de bijzondere COVID-commissie, is het van belang dat de cijfers worden bekendgemaakt. “Er bestaan blijkbaar grote verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen. We moeten zo snel mogelijk onderzoeken waarom dat zo is. Lag het aan bepaalde behandelingsstrategieën, een grotere voorraad van beschermingsmateriaal, een specifieke patiëntenpopulatie? Daarvoor zijn nu eenmaal cijfers per ziekenhuis nodig.”

Maximaal leren uit wat mis liep

Kamerlid Gijbels noemt het onverantwoord dat overheidsinstellingen over gegevens beschikken en dat we niet weten welke lessen hier precies uit worden gehaald. “Deze crisis heeft een verregaande impact op het leven van zovelen. We zijn het verplicht aan de samenleving om maximaal te leren uit wat er mis is gelopen en uit te zoeken wat de goede praktijken waren. Het moet de bedoeling zijn om het de volgende keer beter te doen."

Geen taboe of misplaatste discretie

De overheidsdienst gaf dus niet vrij over welke ziekenhuizen het precies ging. Maar ook dat moet volgens Gijbels worden bekendgemaakt. "Er mag hieromtrent geen taboe of misplaatste discretie bestaan. We moeten echt evolueren naar een transparante overheid. Openbare rapporten moeten het nieuwe normaal worden. In het kader van de bijzondere commissie moeten we hier sowieso inzicht in krijgen. En als het niet anders kan, dan lijkt een onderzoekscommissie alsnog onvermijdelijk.”