Oplossing voor fiscale discriminatie grensarbeiders eindelijk op komst

Door Veerle Wouters op 3 maart 2016, over deze onderwerpen: Werken, Detachering, Belastingen, Financiën

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat binnen de meerderheid op zoek naar een wettelijke oplossing voor de fiscale discriminatie van gehuwde grensarbeiders. Hij tekent bijgevolg geen cassatieberoep aan tegen een eerder arrest van het hof van beroep te Antwerpen. Dat sprak zich vorig jaar uit in het voordeel van die grensarbeiders, in navolging van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. “Na tien jaar procederen, komt er zo dan toch een positieve wending voor de grensarbeiders”, reageert Kamerlid Veerle Wouters tevreden. Als mogelijke oplossing reikt zij haar eigen wetsvoorstel aan, dat ze vijf jaar geleden reeds indiende.

Sinds jaar en dag zijn gehuwde grensarbeiders het slachtoffer van een flagrante fiscale discriminatie: in tegenstelling tot feitelijk samenwonenden kunnen zij niet kiezen wie de kinderen ten laste neemt. De fiscus wijst het belastingvoordeel voor hun kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste inkomen. “Een modaal gehuwd gezin met twee kinderen, waarvan deze partner over de grens werkt, loopt hierdoor al snel duizend euro per jaar aan belastingvoordeel mis”, legt Wouters uit.

Hangende betwistingen

In afwachting van een wetswijziging zullen de gehuwde grensarbeiders bezwaar moeten blijven indienen bij de fiscus. “Die moet voorlopig de ongrondwettige wet blijven uitvoeren en zal dus negatief antwoorden. Met dat negatieve antwoord kunnen zij dan naar de rechtbank stappen”, geeft Wouters nog mee aan de meer dan 80.000 grensarbeiders die ons land rijk is. “Nu de minister heeft beslist geen cassatieberoep aan te tekenen, zullen de rechtbanken de argumentatie van het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof en het hof van beroep te Antwerpen volgen. Het best worden deze zaken beslist met een akkoordvonnis.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is