Ook Vlaams Parlement erkent Palestina

Door Jan Van Esbroeck op 17 juni 2015, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken
Ook Vlaams Parlement erkent Palestina

Na het federaal parlement heeft nu ook het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd “betreffende de erkenning van de Palestijnse Staat”. “Met die resolutie dringen we erop aan om Palestina als staat te erkennen op het ogenblik dat dit het meest geschikt wordt geacht”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck (N-VA), bezieler van de resolutie. “Dat betekent parallel met vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten.”

De discussie over Palestina als staat en dus als internationaal rechtssubject is te complex om louter in zwart-wittermen te kunnen voeren. Voor de indieners staan twee voorwaarden voorop: wederzijds respect dat onderhandelingen mogelijk maakt, en veiligheid. De weg naar een Palestijnse Staat is daarom die van de politiek en de diplomatie.

Voorwaarden

“De Vlaamse Regering moet er bij de federale op aandringen om Palestina te erkennen als staat”, stelt Van Esbroeck. Als drijvende kracht achter de resolutie overtuigde hij de andere meerderheidspartijen van het belang ervan. Andere auteurs zijn onder meer N-VA-volksvertegenwoordigers Marc Hendrickx en Karim Van Overmeire. “We koppelen de erkenning en het tijdstip ervan wel aan een aantal voorwaarden. Zo vertrekken we van de internationaal erkende grenzen van 1967. En we gaan ervan uit dat een dergelijke erkenning parallel gebeurt met een alomvattend politiek onderhandelingsproces en daar ook een positieve invloed zal op hebben. Dat moet ook de relaties tussen Israël en Palestina verbeteren”, besluit Van Esbroeck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is