Ook videoconferentie bij jeugdzaken

Door Kristien Van Vaerenbergh, Lorin Parys op 15 februari 2016, over deze onderwerpen: Welzijn, Jeugd, Justitie

Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh dient een wetsvoorstel in om ook in jeugdzaken het gebruik van videoconferentie mogelijk te maken. “Zo kunnen we verplaatsingen tussen de gemeenschapsinstelling en de jeugdrechtbank vermijden. Dat zal leiden tot een efficiëntere personeelsinzet, een verhoging van de veiligheid en een vermindering van de kostprijs”, zegt Van Vaerenbergh.

Aanleiding voor het wetsvoorstel was een vraag van Vlaams Parlementslid Lorin Parys aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Die was naar eigen zeggen wel te vinden voor het gebruik van online computertoepassingen bij het contact tussen een jongere en de jeugdrechter, maar vroeg een federaal draagvlak”, vertelt Parys. De bevoegdheid voor het vastleggen en regelen van de rechtspleging voor de jeugdrechtbank komt immers toe aan de federale wetgever. “Met mijn voorstel creëer ik het wettelijke kader om die nieuwe technologie toe te staan”, zegt Van Vaerenbergh. “Het staat de gemeenschappen in dit land nadien vrij om al dan niet in die technologie te voorzien. Die keuze moeten de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap zelf maken en komt niet toe aan het federaal parlement.”

Niets dan voordelen

Van Vaerenbergh ziet een aantal onmiskenbare voordelen in het gebruik van videoconferentie. Ten eerste is er de efficiëntere personeelsinzet. “Een jongere die nu naar de jeugdrechtbank moet, is steeds vergezeld van een begeleider. Die moet daar samen met de minderjarige vaak lang wachten tot hun zaak aan bod komt en is al die tijd niet beschikbaar in de instelling. Met videoconferentie verdwijnen die transport- en wachttijd, zodat de begeleider efficiënter ingezet kan worden.”

Ten tweede bestaat er bij elke overbrenging tussen de gemeenschapsinstelling en de jeugdrechtbank een zeker veiligheidsrisico, dat wegvalt bij videoconferentie. En ten slotte is er het financiële voordeel: een beveiligd videoconferentiesysteem heeft een kostprijs van 90.000 euro, terwijl er in 2015 voor één instelling alleen al 231.000 euro aan transportkosten werd gebudgetteerd. “Een videoconferentiesysteem verdient zichzelf dus terug op korte tijd,” besluit Lorin Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is