Ook gemeentelijke vreemdelingentaks krijgt groen licht

Door Theo Francken op 19 augustus 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Lokale overheid
Ook gemeentelijke vreemdelingentaks krijgt groen licht

Op aangeven van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zette de regering net voor de zomer al het licht op groen voor een gemeentelijke vreemdelingentaks. Nu die ook door de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State is goedgekeurd, kan het voorstel naar de Kamer. “De administratie rond verblijfskaarten is een pak complexer dan voor identiteitskaarten van eigen onderdanen”, aldus Francken. “Dat zorgt voor een bijkomende werklast voor de lokale besturen, wat deze nieuwe taks meteen ook rechtvaardigt.”

Vorig jaar vroegen ruim 40.000 vreemdelingen van buiten de Europese Unie een vernieuwing, verlenging of vervanging aan van hun tijdelijke verblijfskaart bij onze gemeenten. Voortaan moeten zij een vergoeding daarvoor betalen. Die mag niet meer dan 50 euro bedragen, bovenop de vaste kostprijs van 17,5 euro. Dat extra bedrag moet in de eerste vijf jaar wel elk jaar opnieuw worden betaald. Daarna krijgen buitenlanders onbeperkt verblijfsrecht, waardoor hun nieuwe kaart meteen goed is voor vijf jaar.

Federale vreemdelingentaks

De nieuwe gemeentelijke Retributie Een retributie is een vergoeding die de overheid vraagt voor een concrete dienst die zij levert. Het verschil met belastingen is dat er bij retributies wel een directe tegenprestatie is. Een voorbeeld zijn de parkeerheffingen die gemeenten kunnen opleggen. Het innen ervan kunnen ze ofwel zelf uitvoeren, ofwel uitbesteden. retributie komt bovenop de eenmalige federale vreemdelingentaks, die de regering begin vorig jaar al invoerde. Die geldt voor alle buitenlanders die zich hier vestigen, met uitzondering van EU-burgers, minderjarigen, erkende vluchtelingen, internationale beursstudenten en mensen die om medische redenen worden geregulariseerd. “Die federale vreemdelingentaks moet elk jaar ruim negen miljoen euro opbrengen”, verklaart Francken. “Daarmee wil ik onder meer bijkomende capaciteit creëren in de gesloten centra voor mensen die illegaal hier verblijven, zodat ook het aantal gedwongen repatriëringen naar omhoog kan, met name van criminelen.” Daartoe heeft de regering vorige maand ook nog een hele reeks maatregelen goedgekeurd. Diezelfde maand alleen al kon Francken 141 criminelen op een vliegtuig naar huis zetten. Met bijna 1500 repatriëringen op jaarbasis brak de staatssecretaris in 2015 zelfs alle records. Meer daarover lees je hier.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) doet de hele afhandeling van de aanvraag tot de verblijfsvergunning en rekent daarvoor als compensatie een vergoeding aan. Het afleveren, vernieuwen en verlengen van de kaarten wordt alleen administratief afgehandeld door de gemeenten, die daarvoor voortaan dus ook een taks kunnen vragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is