Alle medische hulpmiddelen die in ons land verdeeld worden, moeten wettelijk beschikken over een verpakking en bijsluiter in de drie landstalen. Deze week werd echter het FAGG op de hoogte gebracht van zelftesten die in grootwarenhuizen verkocht worden waar de bijsluiter of de IFU (Instructions for use) enkel in het Frans in het doosje te vinden was. Uit het antwoord van het FAGG blijkt dat het omwille van de crisis wel gedoogd wordt dat de verpakking slechts in één landstaal zou zijn, maar de instructies voor gebruik moeten in de drie landstalen.

Mogelijk risico op verdere verspreiding corona

"Dit incident getuigt van de nonchalance waarmee de zelftesten op onze markt toegelaten worden. Er is duidelijk een gebrek aan controle door het FAGG. Niet alleen maak ik mij zorgen of de kwaliteit van deze testen, die duidelijk via een parallel circuit in onze grootwarenhuizen terecht komen, wel conform is. Daarnaast is het echter ook niet duidelijk of de mensen die een dergelijke test kopen wel de juiste instructies voor gebruik krijgen. En dat is niet zonder gevaar. Fout toegepaste testen kunnen leiden tot vals negatieve resultaten en dus een verdere verspreiding van het virus. De niet-conforme testen moeten bijgevolg dringend van de markt gehaald worden. Ik hoop dat de minister mijn oproep daartoe snel beantwoordt en de bevolking gerust kan stellen, want het FAGG heeft tijdens de coronacrisis niet bepaald een vlekkeloos parcours afgelegd", aldus Depoorter.