Onverdoofd slachten: Brusselse regering volhardt in geklungel

Door Liesbet Dhaene op 24 juni 2016, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Minder dan drie maanden voor het Offerfeest is er nog altijd geen duidelijkheid over hoe en waar dat feest in Brussel precies zal plaatsvinden. De aangekondigde vier mobiele slachtvloeren zouden wel op één centrale plaats in het Gewest moeten staan. “In plaats van te volharden in dit geklungel, zou de bevoegde staatssecretaris beter de politieke moed tonen om een afradend beleid te voeren ten aanzien van onverdoofd slachten, naar het voorbeeld van de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts”, reageert Brussels parlementslid Liesbet Dhaene.

Het bedrijf dat instaat voor de uitvoering van het feest heeft een voorkeur voor de site van Mabru in Brussel-Stad. Er is geen zekerheid, maar staatssecretaris van ‘Dierenwelzijn’ Bianca Debaets (CD&V) gaat ervan uit dat Brussel-Stad geen bezwaar zal maken tegen de komst van meerdere mobiele slachtvloeren. Die worden waarschijnlijk pas opgeleverd tien dagen voor het Offerfeest. Pas dan kan ook de aanvraag tot erkenning bij het Federaal Voedselagentschap worden ingediend. Ook daarover is er geen zekerheid, maar Debaets gaat ervan uit dat die erkenning geen probleem zal zijn. “Kort samengevat: bijzonder veel onzekerheden in het licht van bijzonder weinig tijd”, hekelt Dhaene.

Onwettig beleid

Brussel was vorig jaar al het enige gewest waar je schapen nog onverdoofd kon slachten op onwettige tijdelijke slachtvloeren. En ook dit jaar blijft het Brusselse beleid gericht op het mogelijk maken van onverdoofd slachten. “Ik roep mevrouw Debaets op haar bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ naar waarde te schatten en het onverdoofd slachten niet langer te steunen en te financieren”, besluit Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is