In 2019 werd besloten om SkyGuardian-drones aan te schaffen. De onbemande vliegtuigen kunnen tegen een beperkte kost erg lang en vrij hoog in de lucht vliegen. Oud-minister van Defensie Vandeput (N-VA) nam destijds de optie om deze te kunnen bewapenen. Het technisch advies van de Defensiestaf benadrukt nogmaals dat die toestellen hiervoor zijn ontworpen.

Geen ‘killerdrone’

Vivaldi sluit echter de deur omwille van ethische redenen. Op de linkerzijde verwarren ze de inzet van bewapende drones met het gebruik van zogenaamde killer-drones die zelf hun doelwitten selecteren en aanvallen zonder menselijke interferentie. “De SkyGuardian is technisch niet in staat tot automatische of autonome acties wat betreft wapengebruik. Deze vergelijking gaat dus niet op. Sterker nog het droppen van eenzelfde type munitie zal in vergelijking met een jachtvliegtuig veel dichter bij het doel gebeuren. Zo blijft het risico op nevenschade beperkt”, gaat Buysrogge verder.

Ethischer en efficiënter

Volgens Defensie is de bewapening van de drones niet alleen technisch en juridisch mogelijk, maar ook militair-tactisch wenselijk en misschien zelfs ethisch preferabel, aangezien het gaat over precisiemunitie zoals van een F-16. Bovendien is de inzet van een bewapende SkyGuardian voor sommige opdrachten zelfs efficiënter dan de combinatie met een bewapende jachtbommenwerper.

Leger mag trein niet missen

De oorlog in Oekraïne toont aan dat we nog maar het topje van de ijsberg zagen. Drones betekenen in een zeer ruim scala van opdrachten een goede aanvulling van de huidige middelen tot zelfs een gamechanger. “We bestempelen daarom de drones niet als een soort wonderwapen, maar we mogen hun kostefficiëntie en dreiging niet onderschatten. In de moderne theaters is hun inzetbaarheid van groot belang. Onze bondgenoten en jammer genoeg ook onze tegenstanders gebruiken het volle potentieel van deze apparatuur. Het kan niet zijn dat ons leger deze trein mist.”

Onverantwoord

“Er worden op dit moment onschuldige burgers vermoord in Europa, met drones geleverd door het Iraanse regime. Het is onverantwoord dat de meerderheid nu deze beslissing neemt, nota bene expliciet tegen het advies van de Defensiestaf in”, benadrukt Buysrogge. Hij doet een oproep aan de regeringspartijen om zijn voorstel dringend te herbekijken. “Gezien de internationale context is nu het moment om de naïviteit te overstijgen.