Online shoppen over Europese landsgrenzen heen wordt makkelijker

Online shoppen op tablet

Consumenten zullen binnenkort in heel Europa makkelijker over de landsgrenzen heen online aankopen kunnen doen. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt nam mee het voortouw om dat af te dwingen in het Europees Parlement: “Willen we een goedwerkende interne markt, dan moeten consumenten vrijer kunnen shoppen in hun zoektocht naar de beste aanbiedingen.” De nieuwe regels bieden de verkopers wel nog de ruimte om zelf te beslissen op welke markten zij zich specifiek willen richten, welke prijzen ze willen toepassen en of zij al dan niet in het buitenland willen leveren.

“Consumenten ervaren vaak problemen als ze iets online willen aankopen in een andere EU-lidstaat”, vertelt Van Bossuyt. “Ze kunnen de aankoop niet afronden of worden bij het openen van een buitenlandse website doorverwezen naar de eigen nationale webpagina. Dankzij deze nieuwe wetgeving kunnen consumenten vanaf nu de webpagina openen die hun voorkeur wegdraagt. Het goede eraan is dat handelaars consumenten nog steeds kunnen omleiden naar de webpagina die volgens hen de beste beleving biedt. Maar ze moeten consumenten daarvan steeds op de hoogte brengen. Een Vlaamse consument die dan toch liever de buitenlandse webpagina wil openen in plaats van de Vlaamse, zal dat voortaan probleemloos kunnen doen.”

Consumentenbescherming

De verkoper behoudt wel de vrijheid om te beslissen op welke markten hij zich specifiek wil richten en welke prijzen hij wil toepassen: “twee cruciale elementen”, aldus Van Bossuyt “Ik heb daar tijdens de onderhandelingen steeds voor gepleit. Sommige verkopers willen immers helemaal niet aan consumenten uit de hele Europese Unie verkopen. Het beschikbaar maken van producten en diensten aan een veel breder publiek brengt namelijk een pak uitdagingen met zich mee, met name op het vlak van consumentenbescherming.” Meer daarover lees je hier.

Leveringsvoorwaarden

Ten slotte is de handelaar ook vrij om te beslissen of hij al dan niet in het buitenland wil leveren. “Een klein Vlaams bedrijfje heeft niet altijd de logistieke middelen om pakweg in Polen te leveren”, haalt Van Bossuyt als voorbeeld aan. “Consumenten kunnen wel steeds met de handelaars overeenkomen om het aangekochte goed op te halen in de lidstaat van de handelaar. Of ze kunnen zelf instaan voor de organisatie en kosten van de levering vanaf de grens van de lidstaat van de handelaar tot in de eigen lidstaat.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is