Lorin Parys is al jaren vragende partij om de informatie die de overheid heeft met betrekking tot woonzorgcentra gemakkelijk beschikbaar te maken. “Met het puur online zetten van alle inspectieverslagen, daar is een bewoner-in-spé van een WZC niet veel mee,” zegt Lorin. “Bijna geen enkel WZC is ‘conform’ de regelgeving volgens de verslagen. Dat kan om een zwaarwichtig feit gaan, maar evengoed om een futiliteit. Zo is een WZC niet conform wanneer een verslag niet de juiste handtekening bevat, maar evengoed omdat iemand met dementie opgesloten blijkt in zijn kamer. Over de essentie, hoe tevreden bewoners zijn, leren we weinig. Dat zou nochtans de gouden standaard moeten zijn.”

Vensterbank te laag

Personeel en infrastructuur zijn andere duidelijke pijnpunten. Maar uit de verslagen leren we niet of er te weinig personeel is omdat er in die regio een groot tekort is maar wel veel inspanningen worden gedaan om extra arbeidskrachten aan te werven; of dat directies wetens en willens met te weinig personeel werken. Ook infrastructuurtekorten kunnen soms gaan over een vensterbank die niet op de juiste hoogte is maar evengoed over het ontbreken van een alarm.

Sectoranalyses

De verslagen blijven dus te zeer steken in procedures. Zo checkt de overheid of er een geschreven stappenplan is om aan wondverzorging te doen maar controleert niemand of de wondverzorging goed gedaan is. “Ik wil dus dat de puzzelstukjes die de verslagen zijn, worden gebruikt om eindelijk sectoranalyses te maken. Dan kon de overheid bijvoorbeeld al veel langer gezien hebben dat er een probleem is met de medicatieveiligheid en dat voorzieningen die werken met elektronische ondersteuning om medicatietoediening te registreren, beter scoren.

Prijsinfo en kamerbeschikbaarheid

“We stellen een multidisciplinair keurkorps voor van inspecteurs voor de woonzorgcentra. We willen minder focus op het afvinken, meer op het resultaat: de tevredenheid van de bewoners. We willen dat de Vlaamse overheid sectoranalyses maakt zodat we sneller kunnen leren van tekortkomingen. Ten slotte herhaal ik graag mijn vraag om de data echt gebruiksvriendelijk te maken, gecombineerd met prijsinformatie en beschikbaarheid van kamers. Dan zetten we echt stappen om een WZC transparant te maken.”