Ongeloof in de Kamer: meerderheidspartijen stemmen tegen wetsvoorstel waar ze zelf voorstander van zijn

Door Michael Freilich op 20 januari 2021, over deze onderwerpen: Politiek, Technologie
Michael Freilich

Ongeloof woensdagochtend in de Kamer. Leden van de meerderheid stemden in de commissie Economie, met acht tegen zes, tegen een wetsvoorstel van Kamerlid Michael Freilich waar ze nochtans zelf grote voorstander van waren en dat eerder vol enthousiasme omarmden. “Een schaamteloos politiek spel”, aldus Freilich. “Het is door dergelijk gedrag dat de mensen een degout krijgen van de politiek, en ik kan ze niet ongelijk geven.”

Het wetsvoorstel van Freilich voorzag erin dat wie van internetaanbieder verandert, zijn oud e-mailadres van die provider blijvend kan meenemen, naar analogie met het meenemen van een gsm-nummer bij het veranderen van provider.

Freilich maakte ook een video om de meerderheidspartijen te confronteren met hun eigen woorden

  • Leen Dierick (CD&V): “Een heel leuk wetsvoorstel […] wij zijn tevreden dat dit op de agenda staat […] wij onderschrijven zeker en vast de doelstelling ervan”.
  • Florence Reuter (MR): “Sous le fond pas de soucis évidemment… effectivement aucun soucis avec le texte et les amendements déposés.“
  • Melissa Depraetere (sp.a): “Zeer nuttig voorstel, we zijn ook tevreden dat het wordt ingediend”.
  • Gilles Vanden Burre (Ecolo): “En termes des droits de consommateurs c’est un pacte qui va pour nous dans la bonne direction et nous soutiendrons le texte […] Merci à tous ceux qui ont pris l’initiative”.
  • Patrick Prévot (PS): “Nous pouvons déjà pleinement souscrire en tout cas à l’idée ou à la philosophie de cette proposition de loi […] Nous allons donc voter pour le texte.”

“Wereld niet stilgestaan”

Die reacties dateerden van voor de zomer. Maar eens de nieuwe paars-groene regering een feit was, bleek een ja-stem voor een oppositiepartij toch een brug te ver. “Dat gaat er bij mij echt niet in”, aldus Kamerlid Freilich. “Wij beoordelen als partij elk wetsvoorstel onafhankelijk op zijn merites. Het spelletje van oppositie versus meerderheid moet je niet tot in het absurde doortrekken. Wat met de boodschap van Kristof Calvo over ‘op een andere manier aan politiek doen’? Natuurlijk mag je van mening veranderen, maar geef dan toe dat het om pure en platte partijpolitiek gaat, en erken dat de belangen van burgers en consumenten daar ondergeschikt aan zijn.”

Meerderheid wringt zich in bochten

De meerderheid wrong zich in bochten om het gewijzigd stemgedrag te duiden: CD&V en MR vonden het wetsvoorstel plots “contraproductief”. Een ander argument dat door de meerderheidspartijen sp.a en PS werd aangehaald was dat er in de toekomst mogelijk een allesomvattende Telecomwet zou komen, waarin dit onderdeel in zou kunnen worden opgenomen.

Minister De Sutter volgt grote telecomoperatoren

“Dat lijkt me toch bijzonder onwaarschijnlijk”, aldus Freilich, “aangezien de nieuwe minister van Telecom Petra De Sutter in haar advies had aangegeven het wetsvoorstel niet genegen te zijn, ze volgt hiermee de grote telecomoperatoren die klanten aan zich binden via hun e-mailadres.”

Leen Dierick (CD&V) was nog het eerlijkst in de reden voor de plotse koerswijziging. “Ondertussen heeft de wereld niet stilgestaan en is er een nieuwe regering gevormd”, verklaarde ze.

Commissievoorzitter mispakt zich

Commissievoorzitter Stefaan Van Hecke (Groen) moest ook toezien hoe hij zich mispakt had aan de politieke spelletjes. Bij de vorige bespreking op 16 september, toen de regeringspartijen reeds akkoord waren om een nieuwe regering te vormen, verzekerde hij Michael Freilich nog als volgt: “Ik denk dat er een vrij groot draagvlak is voor uw initiële tekst en ik denk niet dat, wat er ook gebeurd is de laatste weken, dat draagvlak plots weg zal zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is