Onderzoek naar handhaving erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen

Door Liesbeth Homans op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Neutrale overheid, Lokale overheid
Een Westerse islam: realiteit of mythe?

"De afgelopen weken is duidelijk geworden dat er een discrepantie bestaat tussen de informatie die ik nodig heb om de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen te handhaven en de informatie die de diverse betrokken actoren kunnen aanleveren", zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Daarom wil zij dat proces door een extern bureau tegen het licht laten houden. Tot er een sluitende handhaving is van de erkenningscriteria, zal minister Homans geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen erkennen.

“Het is belangrijk dat ik over voldoende informatie beschik om na te gaan of de lokale geloofsgemeenschappen aan de Vlaamse erkenningscriteria voldoen”, stelt Homans. Zij heeft haar administratie daarom de opdracht gegeven een onderzoek te laten voeren door een extern bureau. Dat zal in gesprek gaan met alle actoren die vandaag al bij het proces betrokken zijn, zoals de federale overheid, de provincies en de lokale besturen, maar ook met actoren die in de toekomst misschien een rol kunnen spelen, omdat ze over nuttige informatie beschikken.

Duidelijk handhavingsproces

“De uiteindelijke bedoeling is dat er een duidelijk handhavingsproces wordt uitgetekend, waarbij alle informatie beschikbaar is die we nodig hebben om te controleren of lokale geloofsgemeenschappen blijvend aan onze criteria voldoen. Daarbij moet het ook voor alle betrokken actoren duidelijk zijn welke informatie zij verwacht worden aan te leveren, aan wie, op welke manier en met welke periodiciteit”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is