Onderwijsveld spreekt zich uit over krokusvakantie en mondmaskers

school

Er komt geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen in het lager onderwijs. Voor het secundair is er een afkoelingsweek met afstandsonderwijs voorzien in de week voorafgaand aan de krokusvakantie. Voor de studenten werkt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts samen met de virologen en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) richtlijnen uit voor een “kotbubbel.” Dat zijn de recentste voorstellen van de onderwijspartners in de strijd tegen corona.

De onderwijspartners hebben zich begin januari geëngageerd om uiterlijk deze week duidelijkheid te geven over een eventuele verlenging van de krokusvakantie. Zo hebben scholen en ouders de nodige tijd om eventuele voorbereidingen te treffen.

Afkoelingsweek met afstandsonderwijs voor secundair

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft zich nu na overleg met de virologen en in samenspraak met het brede onderwijsveld uitgesproken over de krokusvakantie en mondmaskers in het lager onderwijs. Het brede Vlaamse onderwijsveld stelt nu aan het Overlegcomité voor om enkel in het gewoon secundair onderwijs bij wijze van afkoelingsperiode in de strijd tegen het virus een week collectief afstandsonderwijs in te lassen vanaf maandag 8 februari. De leerlingen van het lager onderwijs en de kleuters blijven in die week vlak voor de krokusvakantie naar school gaan, net als de kwetsbare scholieren van het BuSO OV1 en OV2. Voor hen verandert er dus niets. Afstandsonderwijs is veel moeilijker te organiseren voor kleuters, kinderen en de meest kwetsbare scholieren. Bovendien zou er bij een collectieve sluiting van de basisscholen opnieuw buitenschoolse opvang voorzien moeten worden, minstens voor de kinderen van ouders met een essentieel beroep. Dat zou betekenen dat er verschillende bubbels van verschillende scholen met elkaar vermengd worden, net wat virologen afraden.

Geen mondmaskerplicht in lagere school

In het lager onderwijs komt er geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen. Alleen bij een besmetting of een quarantaine van iemand in hetzelfde leerjaar zullen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en hun leerkrachten uit voorzorg gedurende een periode van 14 dagen een mondmasker dragen op school. Het CLB kan ook in andere gevallen een mondmasker adviseren voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Deze maatregel gaat in vanaf maandag 25 januari.

Regels op maat van studenten

Voor de studenten gaat Weyts samen met de virologen en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) richtlijnen uitwerken voor een ‘kotbubbel’. De huidige coronamaatregelen zijn immers sterk geënt op de klassieke familiale situatie: er is weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld de kotstudenten of tieners op internaat. De Expertengroep Psychologie en Corona adviseerde om een alternatieve bubbel aan te reiken aan jongeren. Weyts wil dat advies nu omzetten in de praktijk. “Corona hakt er zwaar in bij onze studenten. We moeten het probleem van sociale isolatie, eenzaamheid en mentale gezondheid ernstig nemen”, zegt Weyts. “We willen nu regels op maat van studenten uitwerken. Zo krijgen ze een positief perspectief.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is