Onze speerpunten voor excellent onderwijs

  1. Het Vlaams onderwijs moet ambitie opnieuw hoog in het vaandel dragen. Elke leerling maximaal uitdagen tot excellentie, volgens zijn eigen talenten en op zijn eigen niveau. Door de lat hoog genoeg te leggen en te houden, versterken we leerlingen met een zwakkere startpositie en blijven we leerlingen met een sterke startpositie uitdagen.
  2. Een goede beheersing van het Nederlands is de eerste voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan, kansen op de arbeidsmarkt en een solidaire maatschappij. We moeten de kennis van het Nederlands heropwaarderen en voluit gaan voor een ambitieus modernevreemdetalenbeleid.
  3. Ouders moeten vrij kunnen kiezen in welke school hun kinderen schoollopen. Uiteraard moeten we rekening houden met de capaciteit van de scholen, maar we proberen het principe van de keuzevrijheid van de ouders maximaal te garanderen.
  4. We verhogen de aantrekkelijkheid van technische en beroepsopleidingen. Ook in het basisonderwijs verzekeren we een aantrekkelijk lesaanbod wetenschap en techniek. We investeren in moderne infrastructuur in de technische en beroepsrichtingen in het secundair onderwijs en bouwen duaal leren verder uit.
  5. De effectieve studieduur in het hoger onderwijs moet ingekort worden. We streven ernaar dat meer studenten afstuderen binnen de normale studietijd. Nu zijn er studenten die nog een vak van het eerste jaar meenemen naar het laatste jaar van hun opleiding. Er moet meer gewaakt worden over een gezonde studievoortgang en waar nodig moet de student tijdig geheroriënteerd worden.
  6. Minder tussenstructuren en regelneverij vanuit de koepels. Het onderwijslandschap en de vrijheid van de leerkracht en de school worden versmacht door een verregaande verkoepeling en vernetting. Dat kost niet alleen geld maar zorgt ook voor extra papierwerk en werkdruk. Ondersteunende diensten moeten maximaal netonafhankelijk samenwerken.
  7. We moeten de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep verhogen. De leerkracht moet weer kunnen focussen op zijn belangrijkste taak: lesgeven. Via een sterke leerkrachtenopleiding, ondersteuning in de klas en vooral planlastvermindering wordt de leerkracht weer erkend als professional.
  8. Onder het motto “gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is”, pleiten we voor een verdere bijsturing van het M-decreet. Veel leerkrachten ervaren immers een onwerkbare spreidstand tussen lesgeven en individuele begeleiding en zorgtaken. Daardoor krijgen sommige kinderen niet de kans tot leren die ze verdienen.
  9. Meten is weten. Regelmatig moeten netoverschrijdende proeven georganiseerd worden om de leerwinst van kinderen én de interne kwaliteitszorg van de school adequaat op te volgen. Op basis daarvan kunnen de ondersteuning richting de leerkracht én het beleid van de school waar nodig bijgestuurd worden.
  10. De onderwijsmiddelen moeten we in de eerste plaats investeren in de klas en de school, bij de leerlingen en leerkracht in plaats van in overkoepelende tussenstructuren. Extra investeringen in het basisonderwijs – en prioritair in het kleuteronderwijs – en hogescholen zijn broodnodig. Ook investeringen in infrastructuur en capaciteit staan hoog op onze agenda.

Leer de N-VA-visie op onderwijs in één minuut.

Onderwerpen