Het Old Masters Museum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) werd in maart gesloten en zal gesloten blijven tot 15 oktober 2021. Dit museum herbergt de Oude Meesters, waaronder ook veel Vlaamse meesters, zoals Rubens, Bruegel, Van Dyck en Jordaens. Onlangs bracht Brad Pitt nog een bezoek aan het museum, terwijl het voor de “gewone” bezoeker gesloten bleef. Hallucinant, maar ook een illustratie van het feit dat dit deel van het museum wel degelijk de pronkstukken bevat.

De sluiting van net deze afdeling is des te moeilijker te begrijpen omdat de Vlaamse Gemeenschap onlangs een forse hefboomsubsidie van bijna een miljoen euro heeft gegeven aan de KMSKB, waarmee onder andere de Bruegelzaal werd vernieuwd. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin de KMSKB zich engageren om bij te dragen aan de ontsluiting van de Vlaamse Meesters.

KMSKB leeft gemaakte afspraken niet na

Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser ondervroeg Vlaams minister voor Toerisme Demir onlangs nog over deze schandelijke situatie. Minister Demir overwoog, op basis van de samenwerkingsovereenkomst, het resterende saldo van de hefboomsubsidie in te houden of zelfs de volledige subsidie terug te vorderen. “Door de sluiting van de afdeling Vlaamse Meesterwerken verzaakt KMSKB bewust aan de contractuele verplichting die zij heeft tegenover Toerisme Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen dragen we graag bij aan de optimale ontsluiting van deze topcollectie, ook financieel. De ondersteuning past in de uitbouw van het netwerk van sites rond Vlaamse Meesters. Maar dan mag je toch verwachten dat de gemaakte afspraken correct worden nageleefd. Goede afspraken maken goede vrienden”, zegt Coudyser. 

Vlaanderen mag betalen, maar zich niet moeien

Dinsdag ondervroeg Kamerlid Frieda Gijbels staatssecretaris Thomas Dermine, bevoegd voor de federale wetenschappelijke instellingen, over de reden om de Oude Meesters te sluiten voor het publiek. “De staatssecretaris ging compleet voorbij aan de Vlaamse middelen die het museum heeft gekregen en de daarbij horende samenwerkingsovereenkomst. Hij sprak er niet eens over. Dit is toch gewoon een slag in het gezicht van de Vlaamse Gemeenschap. Vlaanderen mag dus wel betalen, maar moet zich verder vooral niet moeien. Ook wordt er op korte termijn geen oplossing geboden voor het personeelstekort, dat is toch nalatig? Het is bovendien onbegrijpelijk dat een museum ervoor kiest om tijdelijke tentoonstellingen voorrang te geven op de ontsluiting van het gemeenschappelijk erfgoed. Dan liggen de prioriteiten toch echt verkeerd. Je mag hier gerust spreken van wanbeleid.”