Bij de start van de zomervakantie zullen er ongeveer 11.000 kinderen en jongeren uit Oekraïne verblijven in België: meer dan 2.000 kleuters, ongeveer 6.500 kinderen op lagere schoolleeftijd en ongeveer 3.500 jongeren op middelbare schoolleeftijd. Een aanzienlijk deel van deze kinderen en jongeren is pas laat in het schooljaar aangekomen in België: ze hebben dus slechts beperkt voeling met ons onderwijs. Tijdens de zomervakantie hebben deze kinderen en jongeren dan ook baat bij een aanbod op maat, dat vooral inzet op taalverwerving Nederlands en rekening houdt met de bijzondere situatie van gezinnen die moesten vluchten uit hun moederland.

Lesaanbod op maat

Er komen nu in juli en augustus zomerscholen die specifiek gericht zijn op kinderen en jongeren uit Oekraïne. De formule vertoont gelijkenissen met de zomerscholen die de laatste twee jaar op grotere schaal georganiseerd worden om leerachterstand te voorkomen of weg te werken. Gedurende minimaal 10 (halve) dagen krijgen kinderen en jongeren uit Oekraïne een lesaanbod op maat, in combinatie met spel, cultuur en sport. De organisatie is in handen van een school of een lokaal bestuur. Deelname is volledig vrijwillig en kosteloos voor de kinderen en jongeren. Vlaanderen voorziet 45 euro per kind per dag.

Bijzondere situatie

Zomerscholen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne kunnen extra focussen op bijvoorbeeld leesvaardigheid, taalverwerving Nederlands, schoolse kennis en vaardigheden. Er kan ook extra aandacht zijn voor de bijzondere situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo kan er rekening gehouden worden met trauma’s die kinderen en jongeren overgehouden hebben aan de dingen die ze gezien hebben in hun eigen land.

Voorbereiden op nieuwe schooljaar

“We willen kinderen en jongeren uit Oekraïne zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe schooljaar dat start in september”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het gaat hier om een heel kwetsbare groep, die de extra ondersteuning en begeleiding goed kan gebruiken in juli en augustus.”