De uitval van het zorgpersoneel in deze vierde golf is nochtans bijzonder hoog. Bijgevolg kunnen niet alle ziekenhuisbedden benut worden, noch voor COVID-zorg, noch voor de algemene winterdrukte die zich jaarlijks aanbiedt. In de eerste golven werd in zorginstellingen om diezelfde redenen gebruik gemaakt van zorgbuddy's, nu zal dat mogelijks en met vertraging toch gebeuren. De wettelijke bepaling voor het inzetten van deze buddy’s was namelijk tot na de derde golf voorzien, maar minister Vandenbroucke had nagelaten om deze bepaling te verlengen. De N-VA kaartte dit verschillende keren aan. Het gevolg was dat de ziekenhuizen zich tijdens de vierde golf niet op de zorgbuddy’s konden beroepen, terwijl er echt nood is aan helpende handen. De interimsector kan lang niet de nood ledigen en dus gingen zorginstellingen massaal op zoek naar interimmedewerkers, freelancers én studenten om de gaten in de dagelijkse planning op te vullen. En naar het jaareinde neemt deze vraag nog steeds toe. We vernemen dat de minister eindelijk beloofd heeft om werk te maken van de buddy-werking.

Vandenbroucke liet weer steek vallen

“Hiermee liet minister Vandenbroucke opnieuw een steek vallen maar we zijn blij dat er nu toch schot in de zaak komt. Eerst vergat hij de noodwet te verlengen die vrijwilligers met een medisch profiel toelaat om vaccins toe te dienen. Dat hij nu toch ingrijpt – waarschijnlijk omdat we hierover bleven aandringen - is op zich een goede zaak. Wel hoop ik nu snel werk kunnen maken van flexibele en adequate zorg voor de patiënten. Dit zonder het personeel nog verder uit te putten en zonder nog meer tijd te verliezen”, besluit Depoorter.