Nood aan geboorteregister voor levenloos geboren kinderen

Door Goedele Uyttersprot op 13 oktober 2017, over deze onderwerpen: Justitie
verdriet

In dit land is het niet mogelijk om levenloos geboren kinderen aan te geven in het geboorteregister. Nochtans helpt dat ouders om hun verdriet te verwerken. Naar aanleiding van Wereldengeltjesdag op 15 oktober – de dag waarop alle overleden kinderen herdacht worden – vraagt Kamerlid Goedele Uyttersprot daarom een humanere wetgeving.

“We moeten ouders de kans geven om een levenloos geboren kind, ongeacht de duur van de zwangerschap, in een specifiek geboorteregister in te schrijven”, zegt Uyttersprot. “In Nederland bestaat die aangiftemogelijkheid al. Sinds 1 maart wordt de akte levenloos geboren kind daar vervangen door een geboorteakte.” Ouders zouden ook de keuze krijgen om hun kindje al dan niet met voor- en/of familienaam in te schrijven, zonder daaraan een Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid te koppelen.

Het principe van deze regeling staat in het regeerakkoord en de N-VA heeft hierover een wetsvoorstel klaarliggen. “Ik hoop dan ook dat dit snel opnieuw in commissie Justitie aan bod komt”, besluit Goedele Uyttersprot.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is