De Vlaamse Regering heeft nochtans normen opgelegd wat betreft de toegankelijkheid, maar uit de cijfers die Tomas Roggeman in handen kreeg, blijkt nu dat de NMBS die normen niet respecteert. 

Passieve houding

De minister verdedigde zich met te stellen dat de regelgeving enkel van toepassing is op parkings die (her)aangelegd zijn na 2009, toen het Vlaams decreet in kwestie in werking trad. “Maar dat is geen excuus voor deze passieve houding”, zegt Roggeman, “Want op de overige parkings neemt hij eveneens geen initiatief om ze toegankelijker te maken.”

4 plaatsen in plaats van 55

Een goed voorbeeld vinden we in Denderleeuw. Daar zijn van de 963 parkeerplaatsen amper vier voorbehouden voor mindermobielen. Dat zouden er 55 moeten zijn. Aan het station van Wetteren zijn er dan weer maar drie voorbehouden op een totaal van 337 parkeerplaatsen. Dat zouden er 20 moeten zijn. “Je kunt je dus inbeelden hoeveel mindermobiele reizigers inspanningen moeten doen die ze eigenlijk niet aankunnen om bij het station te raken.”

Likje verf

“Een parkeerplaats voor mindermobiele personen creëren is nochtans niet zo moeilijk en vraagt gewoon een likje verf. Ik vraag de minister en de NMBS dan ook met aandrang om hun verantwoordelijkheid op te nemen en deze parkings zo snel mogelijk in orde te brengen.”