Wettelijk kader voor noodtoestand

De N-VA wil een wettelijk kader voor de noodtoestand, zoals dat ook bestaat in Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Bij een bedreiging van de openbare orde en publieke veiligheid, moet de Nationale Veiligheidsraad bij dreigingsniveau 4 de noodtoestand kunnen uitroepen, vindt de partij. Het parlement moet die beslissing, die geldt voor drie maanden, binnen de vijf dagen bekrachtigen. Tijdens de noodtoestand kunnen de bestuurlijke overheden bijvoorbeeld bijeenkomsten verhinderen, huisarrest opleggen en propaganda verbieden.

Terreurrechtbanken

Het veiligheidsplan voorziet ook vijf gespecialiseerde en beveiligde terreurrechtbanken op het niveau van het rechtsgebied. Vandaag organiseren de grootste arrondissementen zich al zo, maar de N-VA wil op die manier eenheid van rechtspraak en uniformiteit brengen. Er komt ook een gespecialiseerde rechter op het niveau van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, om blunders zoals de vrijlating van de zogenoemde jihadmama te vermijden.

Bestuurlijke overheden versterken

De lokale politie en burgemeesters, ten slotte, dragen een bijzonder grote verantwoordelijkheid in de opvolging van geradicaliseerden, potentiële terroristen en teruggekeerde Syriëstrijders. Het veiligheidsplan van de N-VA geeft hen de middelen om die taak uit te voeren. Zo kan de burgemeester rechtstreeks onderzoeksdaden vragen aan het parket, moeten hulpverleners aanwijzingen van terrorisme melden, en mag de lokale politie filmen en schaduwen.

Download hier de volledige veiligheidsnota ‘Niveau V’.