Nadat Joachim Pohlmann als kabi­netschef cultuur het team van minis­ter-president Jan Jambon versterkte, nam Anne Laure Mouligneaux zijn taak als woordvoerder over. Anne Laure begon haar carrière in de be­drijfscommunicatie en maakte in 2014 de overstap naar de politiek. Sindsdien is ze N-VA-woordvoerster voor de Franstalige media. Ze was dat ook een tijdlang voor toenmalig vicepremier Jambon.

Om haar bij te staan in die drukke en veeleisende job kan Anne Laure re­kenen op twee collega’s. Na kortston­dige omzwervingen bij de nieuws - redacties van de VRT en De Morgen, ging Philippe Kerckaert begin 2019 aan de slag bij de ombudsdienst van de N-VA, die alle publieksvragen beantwoordt. Hij wordt nu adjunct-woordvoerder. Caroline De Bruyn zal de partijwoordvoerder bijstaan als PA en communicatiemedewerker. Caroline startte op het partijsecreta­riaat als redacteur bij de huis-aan-huisbladen en draaide vervolgens mee in het onvolprezen socialeme­diateam.

Voor de Kamerfractie verzorgt het duo Elias Kartout en Jan Van Camp vanaf nu de communicatie. Jan Van Camp was al enkele jaren aan de slag als adjunct-woordvoerder en krijgt nu versterking van Elias Kartout, die sinds 2015 als fractiemedewerker institutionele zaken opvolgt. In 2019 trok de perfect tweetalige Elias voor de N-VA de Kamerlijst in Brussel.