Nieuwe wegcode blijft uit. Dus stuurt N-VA de bestaande bij.

Door Daphné Dumery op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid
verkeersbord

Onder impuls van de N-VA keurde de Kamer op de valreep een aantal bijsturingen aan de Wegcode goed. Meer bepaald het wettelijk kader voor schoolstraten wordt verfijnd. Zo zullen voortaan ook pedelecs en andere rijwielen zoals bakfietsen toegang krijgen tot schoolstraten. Voor bewoners van een schoolstraat komt er een vergunning zodat ze de straat kunnen inrijden. Een ander voorstel van de N-VA legt de basis voor fietszones, een aaneensluiting van straten waar de regels van de fietsstraat gelden. “Dat zal heel wat verkeersborden besparen. Ook het wetsvoorstel ‘alle fietsers tegelijk groen’, dat ik mee ondertekende, raakte gestemd”, zegt Kamerlid Daphné Dumery.

Belgische oldtimer

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts reageert positief op de goedgekeurde voorstellen. “De Belgische wegcode is een oldtimer van veertig jaar oud. Vanuit Vlaanderen dringen we al lang aan op aanpassingen in het belang van de meest kwetsbare weggebruikers. Dankzij deze aanpassingen kunnen we de verkeersveiligheid verder versterken. Zo ben ik bijvoorbeeld erg blij met de wettelijke verankering van “vierkant groen”. Ook de steden en gemeenten kunnen hiermee aan de slag in de straten en kruispunten in lokaal beheer. Ik roep de lokale besturen op om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden”, aldus minister Weyts.

Negatief advies

De zesde staatshervorming zorgde voor een verdere versnippering van de bevoegdheden mobiliteit en wegverkeer. Vooral daarom is het tot op heden nog niet tot een nieuwe Wegcode kunnen komen. In september 2018 zag de Vlaamse Regering zich nog genoodzaakt om een negatief advies uit te brengen over het voorstel van nieuwe Wegcode dat werd voorbereid door de federale administratie en het kabinet van federaal minister van mobiliteit Bellot.

Fundamentele omslag

Voor N-VA toont de impasse om tot een nieuwe Wegcode te komen opnieuw aan dat een fundamentele omslag in dit land broodnodig is. In een confederaal model kan Vlaanderen zélf de volledige bevoegdheid krijgen over mobiliteitsbeleid en verkeerswetgeving. Dan kunnen we eindelijk binnen een redelijk tijdsbestek beslissingen nemen die leiden tot méér verkeersveiligheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is