Nieuwe regelgeving maakt taxi toegankelijker

Door Ben Weyts op 19 juli 2019, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Mobiliteit
Taxi

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft een regelgeving klaar die de taxi toegankelijker maakt. Er zullen meer taxi’s rondrijden, tegen lagere prijzen. “Voor de generatie van mijn kinderen moet het straks vanzelfsprekend zijn om ’s nachts na een fuif een goedkope groene taxi naar huis te nemen”, zegt Weyts.

Voor de meeste Vlamingen is de taxi een zeer uitzonderlijk en duur vervoersmiddel. Als gevolg van vaste tarieven, strenge quota en een waslijst aan regeltjes rijden er in Vlaanderen op dit moment relatief weinig vergunde taxi’s rond. De nieuwe regelgeving van minister Weyts maakt de weg vrij voor meer taxi’s en lagere prijzen. Taxi’s krijgen bovendien meer bewegingsvrijheid: waar ze nu enkel klanten mogen oppikken in de gemeente waar ze een vergunning hebben, wordt het werkingsgebied dankzij de nieuwe regelgeving uitgebreid naar heel Vlaanderen. Zo zijn er minder lege terugritten en wordt een taxi goedkoper voor de exploitant én de klant.

Groenere vloot

De taxivloot wordt groter en goedkoper, maar ook groener. Er wordt stap voor stap gewerkt naar zero-emissie in 2030. Nieuw ingeschreven taxi’s zullen in 2020, 2025 en finaal 2030 aan steeds groenere normen moeten voldoen. De exploitanten krijgen zo de nodige tijd om groenere taxi’s in gebruik te nemen.

Gedaan met overbodige regeltjes

Van de vele regeltjes blijven enkel de noodzakelijke over en ook de vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot de minimumvereisten die echt belangrijk zijn voor de passagier: de chauffeurs moeten over alle nodige attesten beschikken en de voertuigen moeten net, veilig en gekeurd zijn. De resterende regels gelden wel in heel Vlaanderen en voor elke taxi: voor gelijk werk gelden gelijke wetten.

Meer taxi’s en lagere prijzen

“De nieuwe regelgeving is een win-win”, zegt de minister. “De sector kan rekenen op eenvoudigere, uniforme regels, een lagere drempel om in de taximarkt te stappen en een groter marktaandeel. De klant kan rekenen op meer taxi’s en lagere prijzen.”

Na goedkeuring door de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State moet de nieuwe regelgeving begin 2020 in werking treden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is