Nieuwe paars-groene belastingverhoging op bedrijfswagens goedgekeurd

Door Joy Donné op 17 november 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Belastingen, Financiën
salariswagen

Vandaag keurde de paars-groene meerderheid in de commissie Financiën een wetsvoorstel goed waardoor de belasting op bedrijfswagens opnieuw zal stijgen vanaf 1 januari 2021. “Een nieuwe belastingverhoging voor de 700.000 mensen die een salariswagen hebben”, reageert Kamerlid Joy Donné.

Het groene wetsvoorstel strekt ertoe om het privégebruik van salariswagens zwaarder te belasten door een aanpassing van de berekeningswijze van de belasting voor de gebruiker. Wie een iets oudere bedrijfswagen heeft, zal daardoor meer belastingen betalen.

Deze belastingverhoging komt net op een moment dat de belasting op bedrijfswagens sowieso al stijgt vanaf 2021 door de toepassing van nieuwe methodes om CO2-uitstoot te meten, en dit met gemiddeld 300 euro per jaar, volgens de autosector.

Kamerlid Donné: “Het is een feit dat door de hoge belastingen in dit land, veel loontrekkenden een salariswagen ter beschikking krijgen om hun loon aan te vullen. En dat zijn heus niet alleen kaderleden, maar ook bijvoorbeeld de poetshulpen of verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis hebben een salariswagen.”

Globale hervorming nodig

Deze wetgeving moet globaal worden herzien zodat de nieuwe uitstootnormen niet tot een globale belastingverhoging leiden. De Vlaamse Regering heeft wat dat betreft het goede voorbeeld gegeven door de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting te corrigeren voor de hogere uitstootnorm. “Ik verwacht van de federale regering een globale aanpak, die niet tot een algemene belastingverhoging leidt, in plaats van een nieuwe volgende belasting op de werkende middenklasse”, besluit Donné.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is