Nieuwe Europese regels voor sociale zekerheid opent deuren naar welvaartstoerisme

Door Helga Stevens op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Europees beleid
Marianne Thyssen

"Het is onbegrijpelijk dat Europa de bezorgdheden van haar burgers over het behoud van een sterke Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid links laat liggen.” Europarlementslid Helga Stevens is niet te spreken over de nieuwe Europese socialezekerheidsregels. EU-burgers zullen na amper één maand werken een Belgische werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. De Europese Unie creëert daarmee een resem prikkels voor sociaal welvaartstoerisme. Europarlementslid Stevens hekelt ook de dubbelzinnige houding van CD&V. “Er is een grote discrepantie tussen woorden en daden van de CD&V'ers”, stelt ze vast.

Sociale zekerheid in gevaar

De werkloosheidsuitkering voor EU-burgers na één maand werken is absoluut onaanvaardbaar voor de N-VA. Een Belgische werkloosheidsuitkering ligt al snel een pak hoger dan een Bulgaars loon. Deze uitkeringen kunnen ook voor zes maanden worden meegenomen naar andere lidstaten. Voor grensarbeiders zal dit zelfs tot 15 maanden kunnen. Tijdens die export zullen we nauwelijks controle hebben of die persoon ook effectief naar werk zoekt. “Dit brengt de houdbaarheid van onze sociale zekerheid in gevaar,” aldus Helga Stevens.

Dubbelzinnige CD&V

Opvallend is de dubbelzinnige houding van CD&V. In december onthielden de CD&V-Europarlementsleden zich over het dossier. Vorige vrijdag kondigde Kris Peeters nog aan dat hij samen met andere lidstaten “zich zou blijven verzetten tegen een verlaging van de termijn om als EU-werknemer te kunnen genieten van Belgische werkloosheidsuitkering.” Deze communicatie staat in schril contrast met de gretigheid van Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V) om tot een akkoord te komen, ook al gaat dit ten koste van onze sociale zekerheid. “Er is een grote discrepantie tussen woorden en daden van de CD&V'ers,” stelt Stevens vast.

Termijn verstrengen

Dankzij de N-VA moeten Europese nieuwkomers vandaag eerst drie maanden gewerkt hebben in België vooraleer zij recht hebben op een Belgische werkloosheidsuitkering. Er was bovendien een akkoord in de regering-Michel I om deze termijn verder te verstrengen naar zes maanden. Deze werkvereiste van drie maanden dreigt nu strijdig te worden met het Europees recht.

Gezond verstand

Het Europees Parlement en de Raad moeten het akkoord nog bekrachtigen. We kunnen alleen maar hopen dat het gezond verstand alsnog zal zegevieren. “Wij zijn in het bijzonder benieuwd of Kris Peeters zoals beloofd in naam van de ontslagnemende federale regering voldoende lidstaten rond zich kan krijgen om dit akkoord te blokkeren en zo te laten heronderhandelen in de volgende legislatuur”, besluit Helga Stevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is