Nieuwe eindtermen belangrijke stap om onderwijs te versterken

Door Koen Daniëls op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Secundair onderwijs

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls is tevreden met de nieuwe eindtermen die de Vlaamse Regering goedkeurde. Daniëls: “De nieuwe eindtermen zullen ons onderwijs opnieuw versterken. Ze zijn in elk geval duidelijk, ambitieus en mét de klemtoon op kennis. Een eindterm is niet langer één zwevend hol zinnetje, maar bevatten nu ook expliciet de minimumdoelstellingen inzake kennis en kunde voor de leerlingen”. De volgende stap is het debat en de goedkeuring van de eindtermen in het Vlaams Parlement. Dan kunnen de scholen en leerkrachten er echt mee aan de slag.

Daniëls: “Met de N-VA pleitten we er reeds lang voor om de lat in het onderwijs opnieuw hoger te leggen en zo het onderwijs te versterken. Recente onderzoeken toonden immers aan dat het niveau inzake wiskunde, Frans en begrijpend lezen van onze Vlaamse leerlingen erop achteruitging. Met deze beslissing zetten we een belangrijke stap vooruit.”

De nieuwe eindtermen zijn in elk geval duidelijk, concreet, ambitieus en mét de klemtoon op een duidelijke formulering van de vereiste kennis. “Een eindterm – een minimumdoel – is niet langer een zwevend hol zinnetje, maar bevat nu ook expliciet de minimumkennis en de context waarin de leerling die kennis moet kunnen gebruiken. Het is ook een goede zaak dat bepaalde eindtermen worden aangeduid als basisgeletterdheid. Hierdoor maken we duidelijk dat bepaalde eindtermen door elke individuele leerling moet worden bereikt.”, zegt Daniëls.

Die formulering zal dan ook volledig en letterlijk moeten overgenomen worden in de leerplannen die de koepels ontwikkelen. Dat is positief voor de leerkrachten. Daniëls: “Zij weten daardoor wat het minimum is wat de overheid verwacht én kunnen verder autonoom beslissen hoe ze dit invullen en overbrengen. Onderwijs gebeurt immers in de klas en niet op papier. De eindtermen geven leerkrachten ook de houvast die ze vroegen: kennis verdient een prominente plaats in de klas.”

“Wij hebben steeds weer beklemtoond dat de nieuwe eindtermen ambitieus moesten zijn en kennis bevatten, ook toen er recent signalen kwamen dat het de foute kant uit zou gaan.” vervolgt Daniëls. “Zo zal bijvoorbeeld het niveau voor vreemde talen A2 zijn en niet A1, zoals eerst was voorzien, en wordt de kennis van werkwoorden expliciet opgenomen. Ook bij wiskunde worden de verschillende onderdelen benoemd. Tenslotte gaat onderwijs niet alleen over kunde en kennis, maar ook over gemeenschaps- en burgerschapsvorming. Daarom zijn in de eindtermen expliciet de kennis van en over onze Vlaamse gemeenschap en zijn symbolen opgenomen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is