Sinds iets meer dan een jaar is de blauwe zak uitgebreid. Dat is goed nieuws, want dat wil zeggen dat er meer items in de recyclageprocessen terecht komen. Vlaanderen mikte via Fost Plus met deze uitbreiding op een ingezamelde hoeveelheid pmd van 23 kilogram per inwoner per jaar. Dat zou een stijging betekenen van ongeveer 8 kg per jaar.

“En die doelstelling wordt ruimschoots gehaald. De eerste tekenen waren een tijdje geleden al positief, maar nu het systeem via alle intercommunales over heel Vlaanderen is uitgerold, is het duidelijk dat de inzameling van pmd er sterk op vooruit is gegaan. Gemiddeld wordt er 24,2 kg pmd per inwoner opgehaald, een stijging met 8,5%. Het toont nogmaals aan dat recycleren en sorteren in het DNA van de Vlaamse huishoudens zit”, aldus Perdaens.

Volgens Perdaens moeten we daarom niet op onze lauweren rusten. In sommige regio’s is er zeker nog marge voor wat verbetering. “Het is dus goed dat Fost Plus in nauw overleg met de lokale overheden blijft inzetten op het communiceren van de sorteerregels met het oog op het nog verhogen van de inzamelgraad. Plus est en nous”, besluit Perdaens.