“Dit lijkt te passen in de algemene tendens die door de staatssecretaris is ingezet”, stelt Kamerlid Frieda Gijbels vast. “Van een verdere verzelfstandiging van de federale wetenschappelijke instellingen is er nog weinig sprake, hoewel dat wel was opgenomen in het regeerakkoord. Er wordt daarentegen opnieuw een bocht van 180 graden genomen richting een centrale aansturing met extra aanwervingen bij Belspo. Dat is echt niet wat we vandaag nodig hebben. Er staan bovendien megalomane projecten op stapel met een flinke belgicistische saus erover. Denk aan de verfraaiing van het Jubelpark voor een bedrag van 170 miljoen euro, zodat dat in 2030 kan dienen voor het decor van 200 jaar België.”

Log en duur

En daar stopt het niet bij. Zo is België is de zesde grootste bijdrager voor de ESA, het Europees Ruimteagentschap (1,45 miljard voor 2020-2024). ESA garandeert een goede return on investment voor de deelnemende landen. Maar hoe die middelen dan worden verdeeld over de gewesten is helemaal niet transparant. Het is ook al jaren een doorn in het oog van de Vlaamse ruimtevaarteconomie, die graag meer overleg en inspraak zou hebben. “Maar de staatssecretaris wil geen structureel overleg, dat is duidelijk gebleken uit parlementaire vragen. Dat kan toch niet,” zegt Gijbels. “Als het over zo’n grote budgetten gaat, dan is een transparante en eerlijke verdeling toch het minste wat je mag verwachten.“

“Terwijl wetenschappelijk onderzoek en cultuur in de kern gemeenschapsbevoegdheden zijn en de federale wetenschappelijke instellingen net een kerntakendebat zouden moeten voeren om ervoor te zorgen dat ze relevant en betaalbaar blijven, duwt de Vivaldi-regering op het vlak van de verzelfstandiging de rem in om opnieuw volle gas koers te zetten richting een log en duur centralistisch beleid”, aldus Gijbels.

Sterk Franstalige inslag

“We hebben nood hebben aan hedendaagse, lichte en wendbare structuren, maar we stevenen opnieuw af op een wetenschapsbeleid met overtollige inefficiënte administratie met een sterk Franstalige inslag. Dat is niet van deze tijd. We kunnen dat al zeker niet verantwoorden in tijden dat het van groot belang is dat onze schaarse middelen juist worden ingezet.”