Het expertiseplatform brengt medewerkers samen uit verschillende beleidsdomeinen die intensief werken rond het thema kindermishandeling. Samen krijgen ze de opdracht om het beleid en de aanpak rond kindermishandeling verder vorm te geven op basis van wetenschappelijke kennis.

Dagdagelijks geconfronteerd met conflictueuze gezinssituaties

In Vlaanderen zijn er jaarlijks ongeveer 12.000 meldingen bij de Vertrouwenscentra en de diensten van Opgroeien van verontrustende opvoedingssituaties. Specialisten geven aan dat slechts een kleine fractie is van de kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld. Vaak vindt geweld binnen het gezin plaats en is hun situatie durven aankaarten bij een vertrouwenspersoon een eerste drempel die dekinderen of jongeren moeten overwinnen.

Wanneer de spanningen in een gezin hoog oplopen tussen of met ouders, moeten kinderen duidelijk weten wat de grenzen zijn van agressie of mishandeling. Het is cruciaal dat ze met hun verhaal ergens terecht kunnen, en dat ze weten dat er naar hen geluisterd. “Inspanningen kunnen nooit te groot zijn als het gaat om kinderen beschermen. Onze justitieassistenten worden dagdagelijks geconfronteerd met gezinssituaties vol conflicten. Het kind is altijd het grootste slachtoffer. Onderzoek bewijst dat mensen die als kind vier of meer negatieve levenservaringen meemaakten, zoals aanhoudend conflicten tussen ouders of mishandeling, veel meer kans maken om een zelfmoordpoging te ondernemen of in een depressie verzeild te raken”, zegt Demir.

Onze kinderen nog beter beschermen

Daar moet het Platform Kindermishandeling nu aanbevelingen rond formuleren die geïmplementeerd kunnen worden. Het eerste jaar gaat het platform in verschillende werkgroepen intensief aan de slag met conflictueuze scheidingen en contactbreuk met een ouder. Ook een vooronderzoek naar bestaande goede praktijken om kindermishandeling te detecteren, aan te pakken en te melden is prioritair. “We moeten er alles aan doen om onze kinderen te beschermen en de cijfers te verbeteren. Met dit nieuwe Vlaams Platform denken onze mensen graag samen met alle betrokkenen op het terrein out-of-the-box na over hoe we dat nog beter kunnen doen”, besluit Demir.