Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk geïnspireerd door N-VA-voorstellen

Door Marius Meremans op 5 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur
Marius Meremans

Femma, KWB, de Vlaamse Volksbeweging, Wakkere Burger, Vredesactie, Vormingplus en heel wat andere sociaal-culturele organisaties moeten binnenkort binnen een nieuw decretaal kader werken. De Vlaamse Regering keurde het ontwerpdecreet goed dat de criteria voor erkenning en subsidiëring van het sociaal-cultureel werk grondig hervormt. Vlaams Parlementslid Marius Meremans, die de kat de bel aanbond, is tevreden met het resultaat: "Heel wat N-VA-voorstellen werden opgenomen in het ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering. Het nieuwe kader zal zorgen voor meer dynamiek en flexibiliteit en zal ook de instroom van nieuwe organisaties vergemakkelijken", aldus Meremans.

Het huidige decreet dateert nog van 2003 en was dringend aan een grondige herziening toe. "Het nieuwe kader is evenwichtig en in maximaal overleg met de sector zelf tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van een participatief traject, waarbij ik ook de rol van het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld wil benadrukken", duidt Meremans. “Dit proces resulteerde in een nieuw, gemoderniseerd en dynamisch kader dat actoren met een landelijk karakter voldoende flexibiliteit biedt.”

Ongelijkheden wegwerken

Het is duidelijk dat de N-VA haar stempel heeft kunnen drukken op de inhoud van dit nieuwe decreet.

Door elke organisatie voortaan als een sociaal-culturele organisatie te behandelen, worden historisch gegroeide ongelijkheden weggewerkt. Verder zal het sociaal-cultureel werk zich specifiek richten op volwassenen in hun vrije tijd. Aan het huidige systeem, waarbij ook vakbonden en werkgeversorganisaties subsidies ontvangen, wordt een halt toegeroepen. Ook wordt de instroom van nieuwe organisaties gemakkelijker en kan de financiering van slecht presterende organisaties makkelijker worden stopgezet.

Om dat alles te stroomlijnen is een heldere, gebalanceerde evaluatie- en beoordelingsprocedure in het leven geroepen, waarbij de mogelijkheid bestaat om elk subsidiedossier te beoordelen op basis van kwaliteit en kwantiteit en het door gerichte visitatie te remediëren waar nodig.

Ook waarden beoordelen

Meremans beklemtoont dat het sociaal-culturele middenveld maatschappelijke thema’s aanpakt en daarin ook kritisch mag en moet zijn. “Maar voor het eerst hebben we ook duidelijk decretaal bepaald dat gesubsidieerde organisaties zich moeten inschrijven in onze ‘sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden‘. Organisaties die waarden belijden die niet stroken met die gemeenschappelijke sokkel komen niet langer in aanmerking voor subsidiëring”, besluit Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is