Neen aan schoonheidswedstrijden voor kinderen

Door Lorin Parys op 15 juli 2016, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen
Mini Miss

“Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren onder zestien jaar zijn ontoelaatbaar”, vindt Lorin Parys. Samen met andere Vlaams Parlementsleden van meerderheid en oppositie vraagt hij in een voorstel van resolutie om die wedstrijden formeel te verbieden. Zij doen dat vanuit een bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel de deelnemers, hun omgeving als de toeschouwers.

De ambitie van het comité achter Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren riep eerder al vele vragen en bezorgdheden op van het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en pedagogen. Maar ook het Vlaams Parlement wil jonge kinderen gemotiveerd zien voor uitdagingen waarvoor ze zich intrinsiek interesseren of waarvoor ze getalenteerd of gedreven zijn. In schoonheidswedstrijden worden deelnemers echter grotendeels beoordeeld op subjectieve criteria, zoals het uiterlijk en de elegantie. “Het gaat om oppervlakkigheid en onrealistische idealen die worden opgelegd van buitenaf”, stelt Parys. “Dat is hoegenaamd geen basis voor een sterke identiteitsontwikkeling van de betrokken kinderen.”

Nog geen formeel verbod

Eerder liet federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ook al weten dat een mini-missverkiezing, zoals het comité achter Miss België er een wou organiseren op 21 juli, niet geoorloofd is op basis van de bestaande arbeidswet. Een formeel verbod tot de organisatie van dergelijke wedstrijden is vandaag echter nog onbestaande. “Daarom vragen wij de Vlaamse Regering om in overleg met de federale regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden”, besluit Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is