In 2014 spraken alle NAVO-lidstaten af om twee procent van hun bruto binnenlands product in Defensie te zullen investeren tegen 2024. De regering-De Croo heeft beslist om deze doelstelling ten laatste in 2035, ruim elf jaar na de deadline, te halen. België is al jaren een van de slechtste leerlingen van de NAVO-klas. In de strategische visie van minister Dedonder uit 2022 is een traject vastgelegd om tegen 2030 te evolueren naar 1,54 procent, bijlange na niet naar twee procent.

Afname in plaats van toename

Vorig jaar werd er wel afgesproken om 1,39 procent in 2025 en 1,47 procent in 2026 uit te geven. Maar wat blijkt nu? “In deze recente tekst spreekt men nu van respectievelijk 1,28 en 1,35 procent van het BBP. In plaats van een toename naar twee procent zien we dus eerder een afname. Onbegrijpelijk. De minister gaat zo los onder haar eigen doelen die ze vorig jaar nog neerlegde.”

Pad naar twee procentnorm veraf

Minister Dedonder maakt zich hard dat de budgetten structureel stijgen in absolute cijfers, met 352 miljoen euro meer in 2023 en 341 miljoen euro in 2024. Maar het BBP wordt aangevuurd door de inflatie en zorgt ervoor dat, ondanks bijkomende middelen in het Belgisch leger via het STAR & Readiness plan, nooit de beoogde 1,54 procent in 2030 zal bereiken. Het pad naar de beloofde twee procent lijkt nog veraf. “2025 zou juist het jaar moeten zijn waarin we een groeispurt. Jammer genoeg zien we het omgekeerde gebeuren. Als deze trend zich verderzet, dreigt België op termijn te stagneren of achteruit te gaan wat betreft procentuele defensie-uitgaven ten opzichte van het BBP”, aldus Buysrogge, die ook voorzitter is van de Kamercommissie Defensie.

Minder info voor Vlamingen?

Merkwaardig genoeg bevatte de Nederlandstalige versie van het persbericht niet dezelfde details als de Franstalige tekst. De N-VA stelt zich vragen over de communicatie van de regering: voor Franstaligen een uitgebreid verslag onderbouwd met cijfers, voor de Vlamingen slechts de melding dat het is goedgekeurd. “De minachting tegenover de voornamelijk Vlaamse oppositie is alleszins niets nieuw, maar de informatieverstrekking vanwege de regering naar Vlamingen en naar Walen toe moet hoe dan ook maximaal identiek zijn.”