Naar een modern ondernemingsrecht

Door Wim Van der Donckt, Goedele Uyttersprot op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Justitie, Verandering
winkel

Het ondernemingsrecht wordt moderner. De kamercommissie Handelsrecht keurde de hervorming goed. Kamerleden Goedele Uyttersprot en Wim Van Der Donckt reageren tevreden op de hervorming: “Met de hervorming voeren we een moderne definitie van ondernemer in”, zeggen ze.

Ondernemingsrechtbank

Het wetboek van koophandel verdwijnt. In de plaats wordt een verruimd ondernemingsbegrip ingeschreven in het wetboek economisch recht. Ook vrije beroepers, landbouwers en vzw’s vallen onder dat ondernemingsbegrip. De rechtbank van koophandel wordt omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. Haar bevoegdheden breiden bovendien uit tot het merendeel van de geschillen tussen ondernemingen.

Absurde regel

De bewijsregeling in handelszaken wordt geactualiseerd. Voor groeperingen zonder Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid krijgen een regeling voor hun juridische vertegenwoordiging. Ook de absurde en nauwelijks nageleefde regel die ondernemingen verplicht hun ondernemingsnummer zichtbaar uit te hangen, vervalt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is