Naar een eenvoudiger premiestelsel voor renovaties

Renovatie

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch heeft een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt. “In de toekomst zal één premie-aanvraag volstaan”, zegt Engelbosch. “Gedaan dus met verschillende aanvragen voor één renovatieproject.”

Van vier premies naar één

Op dit ogenblik bestaan er maar liefst vier soorten premies: de renovatiepremie, de verbeterings- en aanpassingspremie, gemeentelijke premies en een hele reeks energiepremies. Dit leidt tot verwarrende situaties: wie bijvoorbeeld een subsidie wil voor een nieuw raam, kan voor het raamkozijn een renovatiepremie aanvragen. Voor het glas moet dan weer een energiepremie aangevraagd worden. En ook de aparte administratie van al die premies kost nog eens handenvol geld. Engelbosch stelt daarom voor om alle premies samen te voegen, in een aantal fases.

De premies voor mensen met een beperking kunnen eveneens in het eengemaakte model geïntegreerd worden. Bijvoorbeeld bij het verbreden van een gang of de plaatsing van een automatische deuropener wordt het zo voor hen overzichtelijker om een woningpremie aan te vragen.

Eenvoud en transparantie

Engelbosch wil ten slotte de premie niet langer verbinden aan een woning, maar aan een gezin. Wie een huis koopt dat al een renovatiepremie ontving, kan daarmee alsnog een nieuwe aanvraag indienen. “Je zal ook meteen weten of je in aanmerking komt voor een premie of niet”, besluit Engelbosch. “Een unieke renovatiepremie komt zo ook de transparantie ten goede.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is