Na de ingebrekestelling: stookoliesector meldt dat Promaz-fonds operationeel wordt

Door Zuhal Demir op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Zuhal Demir

Afgelopen maandag besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om de oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco formeel in gebreke te stellen omdat de werking van het langverwachte stookoliefonds maar niet in orde werd gebracht. Vandaag vernemen we dat de oliesectorfederaties ingaan op de eis en zullen overgaan tot het operationeel maken van het fonds. “Als die daad effectief bij het woord gevoegd wordt, betekent dat goed nieuws voor ons leefmilieu, maar bovenal voor talloze Vlaamse gezinnen die met een financieel drama opgezadeld dreigden te worden”, zegt Demir.

Goed nieuws voor talloze Vlaamse gezinnen

Dat de sector nu tot inkeer lijkt te komen en eindelijk bereid lijkt te zijn om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, is een positieve zaak, vind minister Demir. “Als de daad effectief bij het woord gevoegd wordt, betekent dat goed nieuws voor talloze Vlaamse gezinnen die met een financieel drama opgezadeld dreigden te worden. Bij naar schatting 10.000 tanks is er sprake van bodemverontreiniging door een lek. Dat de oliesectorfederaties mee betalen aan de opkuis van die vervuiling is een kwestie van gezond verstand. Jammer dat daar een ingebrekestelling voor nodig was, maar de kosten afschuiven op de gezinnen en de belastingbetaler is geen optie.”

Nog zo’n 730.000 gezinnen met stookolietank

Nog altijd hebben in Vlaanderen naar schatting 730.000 gezinnen een stookolietank voor de verwarming van gebouwen, waarvan de meesten ondergronds. Bij ongeveer 10.000 tanks is er sprake van bodemverontreiniging door een lek. Omdat die schade vaak niet (of niet helemaal) gedekt wordt door de verzekering, kan dat leiden tot financiële drama’s voor de betrokken gezinnen.

Promaz-fonds om gezinnen met lekkende ondergrondse tank te vergoeden

Daarom werd in 2019 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de verschillende gewesten, de federale staat en de sector, waarbij vzw Promaz werd opgericht door de oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco. De sector ondernam sinds toen echter onvoldoende stappen om te zorgen dat het fonds gezinnen kan vergoeden. De werking van het fonds bleef tot nader order uit. Als de sectororganisaties de daad bij het woord voeren, zal het fonds dit jaar nog operationeel kunnen zijn, wat door Demir ook geëist werd via de ingebrekestelling per deurwaarder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is