Sinds november zeggen verschillende leden van de regering dat deze wet er zal komen. Zelf vraagt De Roover al sinds oktober een pandemiewet, zo zei hij woensdag in Terzake. “Drie maanden later stellen we vast dat deze wet er nog steeds niet is. We blijven met een groot democratisch mankement zitten bij deze besluitvorming via ministeriële besluiten.” Volgens De Roover is het uitblijven van een paars-groene pandemiewet te wijten aan onenigheid binnen de regering.

Parlement wettelijk buiten spel

Nog in Terzake liet Peter De Roover verstaan dat het niet zal volstaan om ‘pandemiewet’ boven een tekst te zetten. “Ik heb er echt schrik voor dat men het parlement ook wettelijk buiten spel zal zetten. Nu doet men het zonder basis, het parlement mag niet meedoen. Maar men kan dat ook nog eens wettelijk gaan vastschroeven. Voor ons is het essentieel dat in heel het proces het parlement volwaardig deelneemt aan de besluitvorming. Wij hebben dan ook als grootste fractie onze verantwoordelijkheid opgenomen en een wetsvoorstel opgesteld.

Uitgangspunt is bijzondere noodsituatie

Het uitgangspunt van het pandemiewetsvoorstel van de N-VA is dat tijdens een ‘bijzondere nood­situatie’ het federale parlement iedere maatregel die een impact heeft op de rechten van burgers, moet goedkeuren. Die ‘crisissituatie’ wordt door de Kamer afgekondigd. Het kan gaan om een sanitaire noodsituatie, maar net zo goed om een veiligheids- of milieucrisis. Minstens elke drie maanden moet het parlement die toestand, die ook automatisch de federale fase van de crisisplanning activeert, bevestigen.

De enige uitzondering op een voorafgaand fiat van de wetgevende macht is bij ‘een uiterst dringende omstandigheid waarin onmiddellijk moet worden gehandeld’. De Kamer dient dan binnen de week de regeringsmaatregelen te valideren. Ook het geven van volmachten aan de regering, een instrument dat al gebruikt is, is nog een optie.

Parlementair debat voorafgaand aan elke maatregel

De N-VA wil met haar voorstel verzekeren dat er aan de crisismaatregelen telkens een parlementair debat voorafgaat. “Een dergelijk parlementair debat versterkt het draagvlak voor bepaalde maatregelen en biedt een genuanceerder antwoord. Zo kan ik me bijvoorbeeld goed voorstellen dat de problematiek van een avondklok in bepaalde grootstedelijke situaties een ander antwoord vraagt dan op het platteland.”

De werkwijze die de N-VA voorstelt vergt een flexibel parlement dat in maximaal zeven dagen wetten met noodmaatregelen moet goedkeuren. “Wij geloven dat de Kamer daartoe in staat is. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat organen als de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit hun gebruikelijke adviezen voor stemming afleveren”, aldus Peter De Roover.

Parlement neemt heft in handen

“Net bij de meest verregaande vrijheidsbeperkingen wordt het parlement nu buitenspel gezet. Wij willen dat omdraaien. De vraag is: neemt het parlement het heft in handen, of blijft het aan de kant staan?  Ons voorstel wordt eerstdaags in de Kamer ingediend en staat open voor amendementen”, zegt Peter De Roover.

Bekijk Peter De Roover in Terzake over de pandemiewet

Beluister Peter De Roover in De Ochtend over de noodzaak van parlementair debat