N-VA wil ziekenfonds NMBS afschaffen

Door Valerie Van Peel op 22 januari 2015, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, NMBS, Verandering
N-VA wil ziekenfonds NMBS afschaffen

Vandaag zijn statutaire medewerkers van de NMBS verplicht om zich aan te sluiten bij de eigen Kas der Geneeskundige Verzorging van de Belgische spoorwegmaatschappij. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel heeft een wetsvoorstel ingediend om dat ziekenfonds af te schaffen. Zo zouden de NMBS-medewerkers zelf vrij kunnen kiezen bij welk ziekenfonds ze zich aansluiten. Die afschaffing zou bovendien een enorme besparing opleveren.

“Het in stand houden van dat aparte ziekenfonds kost handenvol geld en biedt geen enkele meerwaarde”, vindt Van Peel. “Bovendien strookt de verplichting tot aansluiting volstrekt niet met de vrijheid die iedere andere burger op dat vlak geniet. Vandaag is dat maatschappelijk niet langer te verantwoorden.”

Enkele jaren geleden werd de afschaffing van het ziekenfonds binnen de NMBS al een keer onderzocht. In de eerste plaats werd toen bekeken of men het kon onderbrengen in een van de grote ziekenfondsen. Maar na protest van de vakbond werd dat plan weer opgeborgen.

Abnormaal hoge kost
Ondertussen dreigt het kostenplaatje alleen maar groter te worden. Vandaag ontvangt het ziekenfonds van de NMBS 18 miljoen euro voor administratieve kosten. Volgens cijfers van het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV bedraagt de gemiddelde administratieve kost per aangesloten lid voor de grote ziekenfondsen ongeveer 142 euro. Voor het ziekenfonds van de NMBS is dat maar liefst 235 euro per (ex-)werknemer. Dat is 70 procent meer. En de spagaat tussen die twee cijfers wordt elk jaar groter. De ongeveer 150 personeelsleden die begin 2013 nog in dienst waren van het NMBS-ziekenfonds kunnen ongetwijfeld worden geheroriënteerd naar andere jobs binnen de organisatie waarvoor op dit moment vacatures bestaan.

“Zeker in deze tijd, waarin elk overheidsbedrijf op zoek moet naar besparingen, mogen we de meest logische besparingen niet laten liggen”, besluit Valerie Van Peel. “Niemand wordt hier slechter van. Deze situatie is historisch zo gegroeid, maar vandaag is er geen enkele reden om dit dure relict van het verleden in stand te houden. Integendeel. De extraatjes voor de NMBS-medewerkers zitten in het Fonds van de Sociale Werken, en dat gaan we niet afschaffen. Blijven er dan nog zaken over, dan kunnen die binnen een nieuwe Cao Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een geheel van afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers, afgesloten voor een bepaalde duurtijd. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In België maakt men onderscheid tussen een nationale cao (voor heel de economie), sectorale cao’s en bedrijfs-cao’s. CAO worden vastgelegd. Voor een werkgever die bepaalde extra voordelen wil geven aan zijn werknemers, zijn er intussen ook administratief goedkopere alternatieven, zoals een hospitalisatieverzekering."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is