N-VA wil volwaardig debat over regeringsverklaring met alle Kamerleden

Door Peter De Roover op 25 september 2020, over deze onderwerpen: Democratie
Peter De Roover

Als de zeven partijen die zich verzamelen rond het Vivaldi-project eerstdaags een akkoord vinden, zal de nieuwe Premier op 1 oktober een regeerverklaring afleggen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Door de corona-maatregelen kunnen de 150 volksvertegenwoordigers echter niet samen verzamelen in het halfrond van de Kamer.

Daarom zal de regeerverklaring plaatsvinden in het Europees Parlement, zo deelden de kamerdiensten vandaag mee. N-VA Fractieleider Peter De Roover is verheugd dat alle Kamerleden de voorlezing zullen kunnen bijwonen maar kan niet aanvaarden dat de aansluitende debatten voor een uitgedunde volksvertegenwoordiging zouden moeten plaatsvinden.

“Het debat over de regeerverklaring van een nieuwe regering vormt één van de belangrijkste momenten in de legislatuur van een parlement, daarom is het logisch dat er voor gezorgd wordt dat alle Kamerleden dit kunnen volgen”, vindt De Roover.

“Zonder enige twijfel is dit debat een hoogmis van de democratie waar alle Kamerleden aan moeten kunnen deelnemen. Ik dring er daarom op aan dat de Kamervoorzitter het Europees Parlement vraagt om ook dat debat in de plenaire zaal van het EP te houden. Het is de enige manier om alle volksvertegenwoordigers in staat te stellen om deel te nemen aan het belangrijkste debat van de legislatuur”, aldus De Roover.

Uit goede bron vernemen we dat het Europees Parlement op de dagen van de debatten beschikbaar zou zijn. “Ik heb de Kamervoorzitter aangeschreven om alles in het werk te stellen opdat alle verkozenen des volks kunnen deelnemen aan het debat”, besluit Peter De Roover.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is