N-VA wil volledige grondwet voor herziening vatbaar verklaren

Peter De Roover en Karl Vanlouwe

De N-VA wil de volledige grondwet voor herziening vatbaar verklaren. Kamerfractievoorzitter Peter De Roover en zijn collega in de Senaat Karl Vanlouwe verklaren alle opties te willen openhouden voor de kiezer op 26 mei. “Elk grondwetsartikel dat niet voor herziening vatbaar verklaard wordt,  vormt immers een potentiële blokkering voor de volgende vijf jaar”, zeggen De Roover en Vanlouwe. Ze dienen in Kamer en Senaat een tekst in om de hele grondwet voor herziening vatbaar te verklaren.

Geen nationale identiteit

“Francis Fukayama zei eerder al: ‘België is een raar geval dat nooit één nationale identiteit zal hebben’. Dat dit gebrek aan een Belgische nationaliteit niet door een wet of decreet van een of andere overheid kan worden afgedwongen, stellen wij dagelijks vast. Ook de verschillende visies in Noord en Zuid over hoe we onze samenleving moeten indelen, zijn niet door Bart De Wever uitgevonden, maar zijn democratische feiten die meer en meer duidelijk werden toen iedereen in dit land mocht stemmen”, aldus Peter De Roover.

Fouten in Belgische structuur

In 2014 vond de N-VA geen bondgenoten voor het communautaire. “We hadden de keuze: of alleen achter blijven met ons Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme of ons gaan bemoeien met België. Wij hebben voor het tweede gekozen. Maar de structuur van België met al zijn fouten blijft. Denk maar aan het beleid in de gezondheidszorg of de vele belangenconflicten”, zegt Peter De Roover. 

Essentie Vlaamse resoluties dode letter

“De Vlaamse resoluties van twintig jaar geleden vormen een goed ijkpunt om te kijken wat er gerealiseerd is op het vlak van staatshervorming en wat niet”, zegt Karl Vanlouwe, “er is inderdaad al wat gerealiseerd is, maar ook na de zesde staatshervorming blijft de essentie van de Vlaamse resoluties dode letter.” Daarnaast blijft Brussel volgens Vanlouwe een structureel malgoverno met te veel niveaus en politici. Ook de Senaat, die de laatste jaren 200 miljoen kostte voor een handvol boekvoorstellingen en informatieverslagen, wordt beter afgeschaft.

Opties van de kiezer niet beperken

“Wij willen de keuze van de kiezer niet op voorhand beperken door nu de grondwet niet voor herziening vatbaar te verklaren. Het komt dit parlement niet toe om de keuzes van de kiezer en het volgende parlement op voorhand te beperken door elke mogelijke herziening van de Grondwet te blokkeren”, aldus De Roover en Vanlouwe. “Daarom zullen wij in de Kamer en Senaat een tekst indienen om de hele grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Het lijkt ons logisch dat als deze tekst een meerderheid in beide kamers bereikt, de ontslagnemende regering zich als notaris gedraagt en akte neemt van de beslissing van het parlement.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is