Vorig jaar suggereerde federaal minister Lalieux (PS), bevoegd voor het Beliris-fonds, dat de middelen uit het fonds vooral bedoeld zijn om socialistische gemeenten te plezieren. De uitspraak veroorzaakte heel wat commotie, maar was geen verrassing voor Wouter Raskin. Hij stelt zich immers al lange tijd vragen bij de bestemming van het geld. “De laatste jaren worden steeds meer middelen aangewend voor de bouw van sociale woningen, de aanleg van buurtparken, STEM-opleidingen… Projecten die eigenlijk behoren tot de kernbevoegdheid van het regionale of lokale niveau en niet rechtstreeks bijdragen aan de doelstelling van het fonds.”

Oneigenlijk gebruik 

Om paal en perk te stellen aan deze praktijk heeft Raskin nu een resolutie klaar. Daarin wordt de regering verzocht om er via haar vertegenwoordigers in de Beliris-samenwerkingscommissie op toe te zien dat er in de toekomst enkel nog initiatieven worden genomen die strikt kaderen binnen de wettelijke doelstelling van het fonds. “Het oneigenlijk gebruik van de Beliris-middelen als extra budget voor de Brusselse bestuursniveaus om hun kernbevoegdheden uit te oefenen dient dringend een halt toegeroepen te worden.”