"Het wettelijk kader voor het afromen van die winsten is vorige legislatuur al uitgewerkt en kan dus rechtstreeks worden ingezet", geeft Wollants aan, "De beslissing die nu moet genomen is om deze middelen in de begroting voor te behouden voor energiebesparing en op die manier onze burgers en bedrijven een kernenergiekorting toe te kennen."

De inkomsten uit de zogenaamde 'repartitiebijdrage' zullen vrij fors toenemen volgens Wollants. In normale omstandigheden is het verschil tussen productiekost en verkoopprijs van de stroom ongeveer 10 euro per 1000 kWh, bij de huidige marktprijzen is dat tot tien keer zoveel. "De extra inkomsten voor de federale overheid worden momenteel natuurlijk wel opgehoest door onze gezinnen en bedrijven. Het is dan ook maar logisch dat die extra middelen ook worden ingezet voor de verlaging van de energiefactuur van diezelfde groep", besluit Bert Wollants.